Ako imaš poteškoća s pristupom našoj internetskoj stranici, onda nazovi +3851 3000803 ili potraži Aplikacija Google Assistant za Flixbus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Zaštita podataka

Predgovor

Mi, kompanija FlixMobility GmbH, uključujući naše podružnice (u daljem tekstu zajednički: „FlixBus“, „mi“ ili „nas“) ovim putem Vas želimo obavijestiti o zaštiti podataka u kompaniji FlixBus.

Propisi o zaštiti podataka za zaštitu osobe pogođene obradom podataka (u daljem tekstu Vas nazivamo nosiocem podataka, kao i „klijent“, „korisnik“, „Vi“, ili „nosilac podataka“) proizlaze posebno iz Opće uredbe o zaštiti podataka Europske Unije (Uredba (EU) 2016/679; u daljem tekstu „OUZP“). Ukoliko odlučujemo o svrhama i načinima obrade podataka sami ili zajedno s drugima, ovo prvenstveno uključuje obavezu da Vas transparentno informišemo o vrsti, opsegu, svrsi, trajanju i pravnoj osnovi obrade (cf. Član 13 i 14 OUZP-a).

Svrha ove politike (u daljem tekstu: „politika zaštite privatnosti“), je da Vas informišemo o načinu na koji obrađujemo Vaše lične podatke.

Naša politika zaštite privatnosti je modularne strukture. Sastoji se od jednog dijela koji sadrži opće informacije o svim obradama ličnih podataka i situacijama obrade koje stupaju na snagu svaki put kada se pristupi našoj web stranici (Klauzula 1 Opšte informacije) i posebni dio, čiji se sadržaj odnosi samo na situaciju obrade koja je navedena s nazivom odgovarajuće ponude ili proizvoda, posebno kada posjetite naše web stranice, što je ovdje detaljnije opisano (Klauzula 2 Posebne informacije).

Dodatne pravne informacije možete pronaći ovdje:

koje se odnose na FlixBus:

Uslovi i odredbe rezervacije (TCB)

Uslovi i odredbe prijevoza (TCC)

Koje se odnose na FlixTrain:

Uslovi cijena FlixTrain GmbH

Odredbe i uslovi prijevoza kompanije FlixTrain GmbH (TCC)

Za kandidate za posao:

Informacije o zaštiti podataka za kandidate za posao

1.    Opšte informacije

1.1    Definicija pojmova

Ova politika zaštite privatnosti temelji se na sljedećim definicijama pojmova, kako je navedeno u Članu 4 OUZP-a:

 • lični podaci“ su sve informacije koje se odnose na identificiranu osobu ili osobu koja se može identificirati („nosilac podataka“). Osobu je moguće identificirati ako on/ona može biti identificirana direktno ili indirektno, posebno pozivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacioni broj, mrežni identifikator, podaci o lokaciji ili putem informacija svojstvenih za njihov fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identiteti (Član 4(1) OUZP-a). Moguće je utvrditi identitet povezivanjem takvih podataka ili drugog dodatnog znanja. To ne ovisi o pojavi, obliku ili fizičkom utjelovljenju informacija (fotografije, video ili zvučni zapisi mogu sadržavati i lične podatke).
 • obrada“ je bilo koji postupak u kojem se koriste lični podaci, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima (tj. podržani tehnologijom). To posebno uključuje prikupljanje (tj. nabavku), bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagođavanje ili promjenu, pronalaženje, konsultacije, upotrebu, otkrivanje prijenosom, širenje ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, usklađivanje, kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka, kao i promjena definicije cilja ili svrhe koja je prvobitno korištena kao osnova za obradu podataka (Član 4(2) OUZP-a).
 • kontrolor“ je fizička ili pravna osoba, organ javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhe i načine obrade ličnih podataka (Član 4(7) OUZP-a).
 • obrađivač“ je fizička ili pravna osoba, javni organ, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora, posebno u skladu s njegovim uputama (Član 4(8) OUZP a).
 • treća strana“ je bilo koje fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili neko drugo tijelo, osim nosioca podataka, kontrolora, obrađivača i lica koja su pod direktnim nadzorom kontrolora ili obrađivača ovlaštena za obradu ličnih podataka; to uključuje i druga pravna lica koja pripadaju grupi (Član 4(10) OUZP-a).
 • pristanak“ nosioca podataka podrazumijeva svako dobrovoljno, specifično, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje nosioca podataka kojim on ili ona izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju; (Član 4(11) OUZP-a).

1.2    Ime i adresa kontrolora

Osoba odgovorna za obradu Vaših ličnih podataka (Član 4(7) OUZP-a) je:

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Telefon: +49 (0) 30 300 137 300

E-pošta info@flixbus.ba

Dodatne informacije o našoj kompaniji možete naći u pravna napomena.

1.3    Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka naše kompanije dostupan Vam je u bilo koje vrijeme da odgovori na sva Vaša pitanja i kao kontakt osoba na temu zaštite podataka.

Njeni kontakt podaci su:

FlixMobility GmbH
Dr. Theresia Gondro
Friedenheimer Brücke 16
80639 München

E-pošta data.protection@flixbus.com

Za opšta pitanja o FlixBus, kontaktirajte info@flixbus.ba.

1.4    Pravni osnov obrade podataka

Obrada ličnih podataka dozvoljena je ako se poštuje najmanje jedan pravni osnov naveden u nastavku:

 • Član 6 stav 1(a) OUZP-a: nosilac podataka dao je saglasnost za obradu ličnih podataka koji se odnose na njega/nju u jednu ili više specifičnih svrha;
 • Član 6 stav 1(b) OUZP-a: obrada je neophodna za izvršenje ugovora kojem je nosilac podataka ugovorna strana ili za provedbu predugovornih mjera koje se provode na zahtjev nosioca podataka;
 • Član 6 stav 1(c) OUZP-a: obrada je neophodna radi poštovanja zakonske obaveze kojoj podliježe kontrolor (npr. zakonska obaveza zadržavanja);
 • Član 6 stav 1(d) OUZP-a: obrada je neophodna da bi se zaštitili vitalni interesi nosioca podataka ili drugog fizičkog lica;
 • Član 6 stav 1(e) OUZP-a: Ako je obrada neophodna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlasti dodijeljenih kontroloru, ili;
 • Član 6 stav 1(f) OUZP-a: obrada je neophodna da bi se zaštitili legitimni interesi kontrolora ili treće strane, osim ako su od tih interesa jači interesi ili prava nosioca podataka (posebno kada je nosilac podataka dijete).

Za obradu koju provodimo, mi navodimo važeću pravnu osnovu pod Klauzula 2. Obrada se također može zasnivati na više pravnih osnova.

1.5    Kategorije primalaca

Pod određenim uslovima, Vaše lične podatke prenosimo našim podružnicama ili se lični podaci iz naših podružnica prenose nama, u onoj mjeri u kojoj je to dozvoljeno.

Kao i svaka velika kompanija, i mi koristimo vanjske domaće i strane pružaoce usluga za upravljanje našim poslovnim transakcijama i rad s partnerskim kompanijama u zemlji i inostranstvu. Oni uključuju, na primjer:

 • prevoznici (pregled trenutnih prevoznika možete pronaći ovdje)
 • (IT) pružaoci usluga
 • finansijske institucije i pružaoci platnih usluga
 • prodajni partneri
 • pružaoci korisničkih usluga (interni/eksterni)
 • operateri trgovina
 • zaštitarske kompanije
 • osiguravaoci (putovanja)
 • drugi partneri angažirani za naše poslovanje (npr. revizori, banke, osiguravajuća društva, pravnici, nadzorna tijela, druge strane koje sudjeluju u akvizicijama kompanije)

Pružaoci usluga i partnerske kompanije moraju pružiti garancije da se odgovarajuće tehničke i organizacione mjere provode na takav način da obrada udovoljava zakonskim zahtjevima i da se štite prava nosilaca podataka.

Lične podatke prenosimo javnim tijelima i institucijama (npr. policiji, javnom tužilaštvu, nadzornim tijelima) ako postoji odgovarajuća obaveza/ovlaštenje.

Za obradu koju provodimo, specificiramo kategorije primalaca podataka pod Klauzula 2.

1.6    Zahtjevi za prijenos ličnih podataka u treće zemlje

Kao dio naših poslovnih odnosa, Vaši lični podaci mogu se dijeliti ili otkriti trećim stranama, koje se također mogu nalaziti izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA), odnosno u trećim zemljama.

Ukoliko je potrebno, obavijestit ćemo Vas u odgovarajućim odjeljcima Klauzule 2 o odgovarajućim detaljima prijenosa u treće zemlje u vezi s obradom koju smo izvršili.

Europska komisija potvrđuje da neke treće zemlje imaju zaštitu podataka koja je uporediva sa EEA standardom pomoću takozvanih odluka o adekvatnosti (popis tih zemalja i kopija odluka o adekvatnosti mogu se preuzeti sa: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Međutim, u drugim trećim zemljama u koje se mogu prenijeti lični podaci, možda ne postoji postojan visok nivo zaštite podataka zbog nedostatka zakonskih odredbi. Ako je to slučaj, mi osiguravamo da je zaštita podataka adekvatno zagarantovana.

To je moguće, na primjer, putem obavezujućih propisa kompanija (koji se nazivaju „obavezujuća korporativna pravila“), standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije za zaštitu ličnih podataka, certifikata i priznatih kodeksa ponašanja.

Ukoliko je to potrebno za Vašu rezervaciju i s tim povezano pružanje i obradu transportnih usluga, prijenos ličnih podataka potrebnih za to u treće zemlje dozvoljen je u skladu s Članom 49 stav 1(b) OUZP-a.

Molimo Vas da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka ako želite detaljnije informacije o ovoj temi.

1.7    Trajanje pohrane i brisanje podataka

Period pohrane prikupljenih ličnih podataka ovisi o svrsi u koju obrađujemo podatke. Podaci će se čuvati sve dok je to potrebno za postizanje namjeravane svrhe.

U slučaju obrade koju smo izvršili, mi preciziramo u Klauzuli 2 koliko ćemo dugo podatke čuvati kod nas. Ako u nastavku nije naveden eksplicitni period pohrane, Vaši lični podaci će biti izbrisani ili blokirani čim svrha ili pravni osnov za pohranu više ne vrijede.

Međutim, pohrana se može izvršiti i preko određenog vremena u slučaju (neposrednog) pravnog spora s Vama, ili ako se pokrenu drugi pravni postupci, ili ako je pohrana propisana zakonskim odredbama kojima smo mi kao kontrolor podložni. Ako istekne period pohrane propisan zakonskim odredbama, lični podaci će biti blokirani ili izbrisani, osim ako mi ne zahtijevamo dalje čuvanje i za to postoji pravni osnov.

1.8    Automatizirano donošenje odluka (uključujući profilisanje)

Ne namjeravamo koristiti nikakve lične podatke prikupljene od Vas za bilo kakve procese koji uključuju automatizirano donošenje odluka (uključujući profilisanje). Ako želimo primijeniti ove postupke, o tome ćemo Vas posebno obavijestiti u skladu sa zakonskim odredbama.

1.9    Nema obaveze davanja ličnih podataka

Zaključivanje ugovora s nama u osnovi ne ovisi o tome da li ste nam prethodno pružili lične podatke. U principu, takođe ne postoji zakonska ili ugovorna obaveza da nam dostavite svoje lične podatke; međutim, određene ćemo ponude moći pružiti samo u ograničenoj mjeri ili ih uopšte ne pružiti, ako ne navedete podatke koji su za to potrebni.

1.10    Zakonska obaveza prijenosa određenih podataka

Pod određenim okolnostima možemo podlijegati posebnoj statutarnoj ili zakonskoj obavezi davanja ličnih podataka trećim stranama, posebno javnim tijelima.

1.11    Sigurnost podataka

Koristimo prikladne tehničke i organizacione mjere za prikupljanje Vaših podataka, uzimajući u obzir najnoviju tehnologiju, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i postojeće rizike od povrede podataka (uključujući vjerovatnoću i učinak takvog događaja), u cilju zaštite nosioca podataka od slučajnih ili namjernih manipulacija, djelomičnog ili potpunog gubitka ili uništenja ili od neovlaštenog pristupa trećih strana (npr. za naše web stranice koristimo TLS šifriranje). Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju kako bi se uzeo u obzir tehnološki razvoj.

Na zahtjev ćemo Vam rado pružiti dodatne informacije o tome. Molimo Vas da se u vezi s tim obratite našem službeniku za zaštitu podataka ili našem CISO-u (glavnom službeniku za sigurnost podataka).

Njegovi kontakt podaci su:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 München

E-pošta it-security@flixbus.com

1.12    Vaša prava

U svakom trenutku možete potvrditi svoja prava kao nosilac podataka u vezi s Vašim ličnim podacima, posebno tako što ćete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke date u Klauzuli 1.2. Nosioci podataka imaju sljedeća prava prema OUZP-u:

Pravo na informacije
U skladu s Članom 15 OUZP-a možete zatražiti informacije u skladu o Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. U svom zahtjevu za informacijama trebali biste razjasniti svoju bojazan kako bismo nam olakšali prikupljanje potrebnih podataka. Na zahtjev ćemo Vam dostaviti kopiju podataka koji su predmet obrade. Imajte na umu da Vaše pravo na informacije može biti ograničeno pod određenim okolnostima u skladu sa zakonskim odredbama.

Pravo na ispravak
Ako podaci koji se odnose na Vas nisu (više) tačni, možete zatražiti ispravak u skladu s Članom 16 OUZP-a. Ako su Vaši podaci nepotpuni, možete zatražiti dopunjavanje.

Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih ličnih podataka u skladu s odredbama Člana 17 OUZP-a. Vaše pravo na brisanje, između ostalog, ovisi i o tome da li su nam podaci koji se odnose na Vas i dalje potrebni da bismo ispunili svoje statutarne dužnosti.

Pravo na ograničenje obrade
U skladu s odredbama Člana 18 OUZP-a, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade podataka koji se odnose na Vas.

Pravo na prenosivost podataka
U skladu s odredbama Člana 20 OUZP-a, imate pravo na primanje podataka koje ste nam dostavili u strukturiranom, često korištenom i mašinski čitljivom formatu ili da zahtijevate prijenos drugom kontroloru.

Pravo na prigovor
U skladu s Članom 21 stav 1 OUZP-a, imate pravo prigovoriti obradi Vaših podataka u bilo koje vrijeme iz razloga koji se odnose na Vašu određenu situaciju. U svakom trenutku možete uložiti prigovor na primanje reklame s budućim učinkom, u skladu s Članom 21 stav 2 OUZP-a (prigovor na oglašavanje u slučaju direktnog marketinga).

Pravo na žalbu
Ako smatrate da prilikom obrade Vaših podataka nismo poštovali odredbe propisa o zaštiti podataka, možete se žaliti nadzornom tijelu za zaštitu podataka na obradu Vaših ličnih podataka, kao što je nadzorno tijelo za zaštitu podataka kome smo mi odgovorni:

Bavarski državni ured za nadzor zaštite podataka (eng. Bavarian State Office for Data Protection Supervision), Promenade 18, 91522 Ansbach

Pravo na povlačenje pristanka
U svakom trenutku možete povući svoj pristanak na obradu Vaših podataka s budućim učinkom. Ovo se odnosi i na izjave o saglasnosti izdate prije stupanja na snagu OUZP-a, odnosno prije 25.5.2018.

2.    Posebne informacije

2.1    Posjećivanje naših web stranica

Informacije o FlixBus i uslugama koje nudimo možete posebno pronaći na https://www.flixbus.ba / https://www.flixtrain.com/ uključujući pripadajuće podstranice (u daljem tekstu zajednički nazvane „web stranica“ ili „web stranice“). Kada posjetite naše web stranice, Vaši lični podaci se obrađuju.

2.1.1    Stavljanje na raspolaganje web stranica

Kada koristimo web stranice u informativne svrhe, prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo sljedeće kategorije ličnih podataka:

Podaci dnevnika: kada posjetite naše web stranice, zapis podataka dnevnika (koji se naziva „datoteke dnevnika servera“) sprema se na naš web server. Sastoji se od:

 • stranice s koje je stranica zatražena (nazvana URL uputioca)
 • naziv i URL tražene stranice
 • datum i vrijeme zahtjeva za pristup (u vremenskoj zoni servera)
 • verzija web pretraživača koji se koristi
 • IP adresa računara koji šalje zahtjev
 • količina prenesenih podataka
 • operativni sistem
 • poruka da li je poziv bio uspješan (status pristupa/Http statusni kod)
 • GMT razlika između vremenskih zona

Pružaoce IT usluga koristimo za hosting naših web stranica i za statističke procjene zapisa podataka.

Obrada zapisa podataka služi u statističke svrhe i poboljšava kvalitet naših web stranica, posebno stabilnost i sigurnost veze.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(f) OUZP-a. Naš legitimni interes je da učinimo web stranice dostupnim na odgovarajući način.

2.1.2    Obrasci za kontakt

Prilikom korištenja obrazaca za kontakt, podaci koji se prenose na ovaj način se obrađuju (npr. titula, prezime i ime, adresa, kompanija, adresa e-pošte i vrijeme slanja, predmet upita).

Obrada podataka iz kontakt obrasca odvija se u svrhu obrade upita, a ovisno o osnovi i predmetu Vašeg upita, bilo na pravnoj osnovi Član 6 stav 1(b) OUZP-a, ako se odnosi na upit vezan za ugovor, ili u drugim slučajevima na pravnoj osnovi Član 6 stav 1(f) OUZP-a, naš legitimni interes je obrađivanje upita iz kontakt obrasca.

Za obradu poslova koristimo pružaoce korisničkih usluga da bismo odgovorili na upite upućene putem naših kontakt obrazaca.

Pored toga, podatke s obrasca za kontakt čuvamo kao i odgovarajuću IP adresu kako bismo se pridržavali naših obaveza da pružimo dokaze, osiguramo usklađenost i dokumentovanje zakonskih obaveza, kako bismo mogli razjasniti svaku moguću zloupotrebu Vaših ličnih podataka i kako bi se osigurala sigurnost naših sistema.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(c) ili (f) OUZP-a.

2.1.3    Rezervacija, pružanje i obrada usluga prijevoza

Prilikom rezervacije karata za usluge prijevoza prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo sljedeće kategorije ličnih podataka:

 • adresa e-pošte
 • prezime i ime
 • podaci o vezi
 • podaci o plaćanju
 • datum rođenja (za usluge prijevoza u kojima djeca imaju posebnu cijenu)
 • pristanak na odgovarajuće uslove i odredbe
 • informacije o unaprijed rezervisanom mjestu
 • detalji o prtljagu
 • jezik domene rezervacije
 • kanal za rezervaciju (web stranica ili aplikacija)

Imate i mogućnost da navedete telefonski broj za kontakt u slučaju kašnjenja ili promjene plana puta (opcionalno).

Ovi podaci se obrađuju za rezervaciju, pružanje i obradu usluga prijevoza, uključujući korisničku uslugu, kao i za ispunjavanje zakonskih obaveza.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(b), (c) OUZP-a.

Neke od ovih podataka koristimo i za preporuke proizvoda, pogledajte Klauzulu 2.1.4 a za bilten pogledajte Klauzulu 2.1.5 i za korisnički račun, pogledajte Klauzulu 2.1.6.

Prilikom rezervacije karata za usluge međunarodnog prijevoza prikupljaju se i sljedeće kategorije ličnih podataka, ovisno o mjestu polaska i dolaska:

 • informacije o polu
 • lični dokument, pasoš ili identifikacioni broj
 • informacije u vezi s mjerama za suzbijanje pandemije COVID-19 (koronavirus) (za više informacija o ovoj temi pogledajte https://www.flixbus.ba/zastita-podataka-covid-19)

Ovi podaci se obrađuju za rezervaciju, pružanje i obradu usluga prijevoza, uključujući korisničku uslugu, kao i za ispunjavanje zakonskih obaveza.

Gore navedene podatke prosljeđujemo odgovarajućem prevozniku ili prevoznicima, kao i javnim tijelima ako postoji odgovarajuća obaveza/ovlaštenje.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(b) ili (c) OUZP-a.

Potrebni podaci o plaćanju proslijedit će se pružaocu usluga platnog prometa radi sigurne obrade uplata koje ste Vi inicirali.

Naši pružaoci usluga plaćanja su:

Pružaoci usluga plaćanja   Načini plaćanja

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holandija
Politika zaštite privatnosti:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Kreditna kartica
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Politika zaštite privatnosti:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditna kartica
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 München
Politika zaštite privatnosti:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luksemburg
Politika zaštite privatnosti:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

Pravni osnov je Član 6 stav 1(b) ili (f) OUZP-a.

Za određene rezervacije također koristimo tehnologije i usluge kompanije Distribusion Technologies GmbH kao procesore (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, telefon: +49 30-3465507-50, e-pošta: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4    Preporuka proizvoda

U mjeri u kojoj je to dozvoljeno, možemo koristiti adresu e-pošte primljenu u vezi s uslugom rezervacije ili prijevoza kako bismo Vam e-poštom slali redovne ponude za proizvode iz našeg asortimana slične onima koji su već kupljeni.

Vanjske pružaoce korisničkih usluga koristimo kao procesore za slanje preporuka za proizvode.

Ove preporuke za proizvode primit ćete od nas bez obzira jeste li se pretplatili na bilten ili ste pristali na marketinšku komunikaciju putem e-pošte. Na ovaj način bismo Vam željeli pružiti informacije o proizvodima iz našeg asortimana koji bi Vas mogli zanimati na osnovu Vaših nedavnih kupovina kod nas.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(f) OUZP-a; naš legitimni interes je da Vas informiramo o našem asortimanu proizvoda i da Vam predložimo određene proizvode.

U bilo koje vrijeme možete se usprotiviti upotrebi adrese e-pošte u tu svrhu pomoću veze za odjavu preporuke proizvoda ili slanjem poruke na unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5    Bilten

Ako se i za bilten prijavite putem našeg linka za registraciju, molimo Vas da date pristanak na obradu Vaših podataka (adresa e-pošte, ime i prezime, mjesto prebivališta) kako bismo Vam redovno slali biltene e-poštom.

Kao dio Vaše pretplate na bilten, također dobivamo Vaš pristanak da možemo prilagoditi sadržaj našeg biltena u skladu s Vašim potrebama i interesima.

Za prijavu na naš bilten, koristimo takozvani postupak dvostruke prijave. To znači da ćemo nakon registracije poslati e-poštu na adresu e-pošte koju ste naveli i zatražiti da potvrdite da želite primati bilten. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, Vaši će podaci biti blokirani i automatski izbrisani nakon mjesec dana.

Bilten se može odnositi na svu robu, usluge, proizvode, ponude i promocije koje pruža kontrolor (Klauzula 1.2) i/ili kompanije povezane s kontrolorom, ili partnerske kompanije.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(a) OUZP-a.

Pored toga, pohranjujemo IP adrese koje koristite i vrijeme registracije i potvrde. Svrha postupka je dokazati da ste registrirani i, ako je potrebno, biti u mogućnosti razjasniti svaku moguću zloupotrebu Vaših ličnih podataka. Ako Vaše lične podatke obrađujemo u tu svrhu, to se radi na osnovu naših legitimnih interesa u osiguranju usklađenosti sa i dokumentovanja zakonskih zahtjeva.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(f) OUZP-a; naš legitimni interes je da možemo dokazati pristanak.

U svakom trenutku možete opozvati upotrebu svoje adrese e-pošte pomoću veze za odjavu na bilten ili slanjem poruke na unsubscribe@flixbus.com. Opoziv ne utiče na zakonitost već izvršenih operacija obrade podataka.

Za distribuciju biltena koristimo vanjske pružaoce IT usluga koji se ponašaju kao procesori.

2.1.6    Korisnički račun

Imate mogućnost da kod nas kreirate lični korisnički račun. U dijelu korisničkog računa koji je zaštićen lozinkom možete jednostavno upravljati svojim rezervacijama i spremati podatke za buduća putovanja.

Da bi se kreirao korisnički račun, prikupljaju se sljedeće obavezne informacije:

 • adresa e-pošte
 • ime i prezime
 • lozinka (koju ste sami odabrali)

Ove podatke koristimo za upravljanje Vašim korisničkim računom i za izradu računa.

Pored toga, na svoj korisnički račun možete unijeti i broj mobilnog telefona kako bismo Vas mogli kontaktirati u slučaju kašnjenja ili promjene plana putovanja (neobavezno).

Možete odabrati i da na svoj korisnički račun pohranite sljedeće dodatne podatke (opcionalno):

 • titula
 • datum rođenja
 • adresa (poštanski broj, grad i država)
 • način plaćanja

Ti se podaci koriste za upravljanje Vašim korisničkim računom i izdavanje računa, a mogu se koristiti i za slanje personaliziranih preporuka za proizvode (Klauzula 2.1.4) i – ako ste se registrovali u tu svrhu – za slanje biltena (Klauzula 2.1.5).

Pravni osnov je Član 6 stav 1(a), (b) ili (f) OUZP-a.

Ako ste dali svoj pristanak, takozvani trajni kolačići se na Vašem uređaju pohranjuju s funkcijom „ostani prijavljen“, njihova je svrha da osiguraju da se ne morate ponovo prijavljivati tokom sljedećih posjeta našoj web stranici. Ova funkcija nije dostupna ako ste u postavkama pretraživača isključili spremanje ovakvih kolačića.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(f) OUZP-a.

Svoj korisnički račun možete ažurirati i izbrisati – a time i svoje pohranjene lične podatke – bilo kada na svom ličnom korisničkom računu.

2.1.7    Korištenje kolačića, priključaka i drugih usluga

Kolačići

Kada posjetite našu web stranicu, informacije se pohranjuju u obliku kolačića (male tekstualne datoteke) na Vašem uređaju. Tamo se čuvaju podaci o Vašoj upotrebi web stranice (identifikacijski ID, datum posjete itd.). Kolačiće koristimo kako bismo Vam olakšali korištenje naših internetskih usluga putem različitih uslužnih funkcija (poput prepoznavanja prethodnih posjeta) i na taj način možemo bolje prilagoditi našu internetsku ponudu kako bi zadovoljili Vaše potrebe.

Možete spriječiti pohranu kolačića i izbrisati postojeće kolačiće odabirom odgovarajućih postavki u Vašem pretraživaču. Funkcija help (pomoć) većine pretraživača objašnjava kako možete odabrati ove postavke. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, to može uticati na uslužne funkcije naših internetskih ponuda. Stoga preporučujemo da ostavite funkciju kolačića uključenom.

Pored toga, koristimo kolačiće pružaoca trećih strana za tehnologije ponovnog ciljanja i ponovljenog marketinga za optimizaciju naše web ponude i u marketinške svrhe zasnovane na interesima. Pohranjeno ponašanje pretraživanja analizira se pomoću algoritma tako da se ciljane preporuke za proizvode zasnovane na interesima mogu zatim prikazati u obliku reklamnih banera ili oglasa na lokacijama trećih strana. Pseudonimizirani profili upotrebe ne spajaju se s ličnim podacima o osobama kojima su ti pseudonimi dodijeljeni bez izričitog i odvojenog pristanka dotične osobe.

Sveobuhvatne informacije o tome kako to postići na raznim pretraživačima mogu se naći na sljedećim web stranicama: youronlinechoices, Network Advertising Initiative i/ili Digital Advertising Alliance. Tamo ćete pronaći i informacije o tome kako možete izbrisati kolačiće s računara, kao i opće informacije o kolačićima. Koristimo različite vrste kolačića:

Privremeni kolačići, koji se nazivaju i privremenim ili „kolačićima sesije“, jesu kolačići koji se brišu nakon što napustite našu mrežnu uslugu i zatvorite pretraživač. U takvim se kolačićima, na primjer, čuvaju postavke jezika ili sadržaj narudžbe.

Trajni ili permanentni kolačići ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja pretraživača. Na primjer, spremaju se status prijave ili uneseni pojmovi za pretraživanje. Takve kolačiće, između ostalog, koristimo za mjerenje dometa ili u marketinške svrhe. Trajni kolačići automatski se brišu nakon određenog razdoblja, koje može varirati ovisno o kolačiću. Međutim, ove kolačiće možete izbrisati u bilo kojem trenutku u sigurnosnim postavkama svog pretraživača.

Pored „kolačića prve strane“, koje smo postavili kao kontrolere za obradu podataka, koriste se i „kolačići treće strane“, koje nude drugi pružaoci. U nastavku ćemo Vas obavijestiti o korištenju „kolačića treće strane“ i o našoj saradnji s vanjskim pružaocima usluga koji za nas pružaju usluge poput web praćenja ili mjerenja dometa. U nastavku ćemo Vas također obavijestiti o mogućnosti prigovora na pojedinačne kolačiće.

Pravni osnov za upotrebu tehnički potrebnih kolačića je Član 6 stav 1(f) OUZP-a, naš legitimni interes je učiniti naše web stranice dostupnim s određenim funkcionalnostima, poboljšati ih i osigurati sigurnost i integritet naših web stranica.

Pravni osnov za upotrebu funkcionalnih i marketinških kolačića je Član 6 stav 1(a) OUZP-a.

Korištene usluge treće strane

Tehnički potrebni kolačići

Adtriba

Podaci se prikupljaju i pohranjuju na ovoj web stranici pomoću tehnologija kompanije AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) i ti podaci se koriste za stvaranje pseudonimiziranih profila upotrebe. Ovi profili upotrebe koriste se za analizu ponašanja posjetioca i procjenjuju se kako bi se poboljšao i prilagodio dizajn naše web stranice prema potrebi. U tu svrhu mogu se koristiti kolačići. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na uređaju koje koriste posjetioci web stranice i tako im omogućuju prepoznavanje prilikom sljedeće posjete našoj web stranici. Pseudonimizirani profili upotrebe ne spajaju se s ličnim podacima o osobama kojima su dodijeljeni ti pseudonimi bez izričitog pristanka dotične osobe koji se daje zasebno.

Detaljnije informacije od pružaoca možete pronaći u politici zaštite privatnosti kompanije https://privacy.adtriba.com/

Tapad izvještavanje između aplikacija i između uređaja

Ova web stranica prikuplja i koristi informacije između aplikacija i između uređaja u svrhu izvještavanja. Web stranica ne prikuplja nikakve lične podatke koji se mogu pratiti do pojedinca, čak ni za aplikacije i uređaje. Web stranica koristi određene tehnologije za praćenje korisnika u svim aplikacijama i uređajima, uključujući sinhronizaciju kolačića i ID-a.

Detaljnije informacije od pružaoca možete pronaći u politici zaštite privatnosti kompanije: https://www.tapad.com/privacy.html.

Snowplow

Ova web stranica/aplikacija koristi Snowplow Opensource, tehnologiju analize kompanije Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Ujedinjeno Kraljevstvo).

Uz pomoć ove tehnologije analize prikupljamo statističke podatke o korištenju naše web stranice. Informacije koje Vaš pretraživač prenosi sakupljaju se i procjenjuju u kontekstu upotrebe ove web stranice. To se radi pomoću tehnologije kolačića i piksela koji su ugrađeni u svaku web stranicu. Podaci prikupljeni na ovaj način koriste se za stvaranje profila upotrebe, koji čine osnovu za web statistiku. Možete spriječiti pohranjivanje kolačića na Vašem računaru tako što ćete podesiti softver pretraživača. Međutim, ističemo da u ovom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u potpunosti.

Detaljnije informacije od pružaoca možete pronaći u politici zaštite privatnosti kompanije: https://snowplowanalytics.com/privacy-policy/.

TradeTracker

Koristimo komponente TradeTracker. TradeTracker je pridružena mreža koja nudi pridruženi marketing. Pridruženi marketing je oblik distribucije zasnovan na Internetu koji komercijalni operateri web stranica, koji se nazivaju trgovci ili oglašivači, koriste za prikazivanje oglasa koji se obično plaćaju provizijama putem klika ili prodaju na web stranicama trećih strana, tj. kod prodajnih partnera poznatih i kao podružnice ili izdavači. Trgovac pruža medij za oglašavanje putem partnerske mreže, tj. reklamni baner ili drugo prikladno sredstvo za internetsko oglašavanje, koje podružnica naknadno integrira na vlastite web stranice ili oglašava putem drugih kanala, kao što je oglašavanje pomoću ključnih riječi ili marketing putem e-pošte.

Kompanija koja vodi TradeTracker je TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Njemačka.

TradeTracker postavlja kolačić na sistem informacione tehnologije nosioca podataka. U tekstu iznad je već objašnjeno šta su kolačići. Kolačić za praćenje TradeTracker ne pohranjuje nikakve lične podatke. Spremaju se samo identifikacijski broj pridruženog partnera, odnosno partnera koji posreduje s potencijalnim kupcem, kao i referentni broj posjetioca web stranice i reklamni materijal na koji se klikne. Svrha čuvanja ovih podataka je obrada uplata provizije između trgovca i pridruženog preduzeća, koje se obrađuju putem pridružene mreže, tj. TradeTracker.

Nosilac podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti našu web stranicu da postavlja kolačiće, kao što je već objašnjeno iznad, pomoću odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pretraživaču, čime trajno odbacuje postavljanje kolačića. Takva postavka u korištenom internetskom pretraživaču također bi spriječila TradeTracker da postavi kolačić na sistem informacijske tehnologije nosioca podataka. Pored toga, kolačići koje je TradeTracker već postavio mogu se izbrisati u bilo koje vrijeme putem internet pretraživača ili drugog softverskog programa.

Važeću politiku privatnosti TradeTracker možete pronaći na https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

Webtrekk

Za statističke procjene web stranica koristimo tehnologije kompanije Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Uslugu Webtrekk koristimo za prikupljanje statističkih podataka o korištenju naše internet ponude. Webtrekk GmbH je certificiran od strane kompanije TÜV za područje web nadzora. Naročito je pregledano i certificirano prikupljanje i obrada podataka za praćenje radi usklađenosti zaštite podataka i sigurnosti podataka. Informacije koje Vaš pretraživač prenosi sakupljaju se i procjenjuju u kontekstu upotrebe ove web stranice. To se radi pomoću tehnologije kolačića i piksela koji su ugrađeni u svaku web stranicu. Direktna veza s određenom osobom u svakom trenutku je isključena. Podaci prikupljeni na ovaj način koriste se za stvaranje anonimnih profila upotrebe, koji čine osnovu za web statistiku. Podaci prikupljeni tehnologijama kompanije Webtrekk ne koriste se za ličnu identifikaciju posjetilaca ovih web stranica, osim ako dotična osoba nije dala poseban pristanak, a ti se podaci ni u jednom trenutku neće spojiti s ličnim podacima koji se odnose na nosioca pseudonima.

Prikupljanje i pohranu podataka od strane kompanije Webtrekk možete isključiti u svakom trenutku. Za više informacija o gornjoj temi i zaštite privatnosti kompanije Webtrekk općenito, koristite sljedeću poveznicu: https://www.webtrekk.com/opt-out-webtrekk/.

Google Analytics

Da bismo optimizirali našu web stranicu, davali preporuke za proizvode i u marketinške svrhe, koristimo tehnologiju kompanije Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, „Google“) za stvaranje pseudonimiziranih korisničkih profila na osnovu ponašanja posjetilaca naše web stranice prilikom pretraživanja. U tu svrhu mogu se koristiti kolačići koji omogućavaju prepoznavanje internetskog pretraživača pri njihovoj sljedećoj posjeti našoj web stranici. Pohranjeno ponašanje pretraživanja analizira se pomoću algoritma tako da se preporuke ciljanih proizvoda zasnovane na interesima mogu kasnije prikazati u obliku reklamnih banera ili oglasa na web stranicama trećih strana. Pseudonimizirani profili upotrebe ne spajaju se s ličnim podacima o osobama kojima su ti pseudonimi dodijeljeni bez izričitog i odvojenog pristanka dotične osobe.

U bilo kojem trenutku možete prigovoriti stvaranju pseudonimiziranih profila za oglašavanje / preferencije oglasa zasnovanih na interesima pristupanjem stranici https://adssettings.google.de/authenticated.

Dodatne informacije o oglašavanju zasnovanom na interesima možete pronaći na https://policies.google.com/technologies/ads.

Funkcionalni kolačići

AWIN AG

Ova web stranica koristi usluge AWIN AG (Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, NJEMAČKA). Kako bi registrovao poslovne transakcije (prodaje i/ili potencijalne kupce), AWIN AG postavlja kolačić na uređaj posjetioca. Svrha ovih kolačića je da dodijeli uspješno oglašavanje određenoj poslovnoj transakciji i da pruži odgovarajuće usluge naplate. Podaci o korisniku koji se mogu lično povezati niti se prikupljaju, niti obrađuju niti koriste za praćenje. Kod kolačića za praćenje, jedine pohranjene informacije odnose se na to kada je i na kojem uređaju kliknut oglas. Pohranjuje se samo pojedinačna sekvenca brojeva koja se ne može dodijeliti određenom korisniku i koja sadrži informacije o partnerskom programu oglašivača, izdavača i određeno vrijeme korisnikove radnje (klik ili prikaz). Dodatne informacije o obradi podataka u AWIN AG možete naći na https://www.awin.com/gb/privacy.

AWIN Inc.

Ova web stranica koristi usluge kompanije AWIN Inc. (8 Market Place, Suite 500, Baltimore, MD 21202, SAD). Kako bi registrirao poslovne transakcije (prodaje i/ili potencijalne kupce), AWIN Inc. stavlja kolačić na uređaj posjetioca. Svrha ovih kolačića je da dodijeli uspješno oglašavanje određenoj poslovnoj transakciji i da pruži odgovarajuće usluge naplate. Podaci o korisniku koji se mogu lično povezati niti se prikupljaju, niti obrađuju niti koriste za praćenje. Kod kolačića za praćenje, jedine pohranjene informacije odnose se na to kada je i na kojem uređaju kliknut oglas. Pohranjuje se samo pojedinačna sekvenca brojeva koja se ne može dodijeliti određenom korisniku i koja sadrži informacije o partnerskom programu oglašivača, izdavača i određeno vrijeme korisnikove radnje (klik ili prikaz). Dodatne informacije o obradi podataka u AWIN Inc. mogu se naći na https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.

Hotjar

Da bismo poboljšali korisnička iskustva na našim web stranicama, koristimo softver kompanije Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Softver koristimo za mjerenje i procjenu ponašanja korisnika na našim web stranicama (pokreti miša, klikovi, unosi putem tastature, visina pomicanja, itd.). Kolačići se u tu svrhu postavljaju na krajnje uređaje korisnika te je moguće pohranjivati podatke korisnika poput informacija o pretraživaču, operativnom sistemu, vremenu provedenom na stranici, itd. Više informacija o obradi podataka koju vrši kompanija Hotjar možete pronaći na https://www.hotjar.com/privacy/. Prigovor na korištenje usluga kompanije Hotjar možete uložiti na https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

Google Optimize

Naša web stranica koristi uslugu web analize i optimizacije „Google Optimize“, koju pruža kompanija Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (u daljem tekstu „Google Optimize“). Uslugu Google Optimize koristimo za povećanje atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti naše web stranice prikazujući nove funkcije i sadržaj postotku naših korisnika i statistički procjenjujući promjenu u upotrebi. Google Optimize je podusluga Google Analytics (pogledajte odjeljak Google Analytics). Google Optimize koristi kolačiće koji Vam omogućavaju da optimizirate i analizirate upotrebu naše web stranice. Informacije generirane ovim kolačićima o Vašoj upotrebi naše web stranice obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. Koristimo Google Optimize s aktiviranom anonimizacijom IP-a, tako da Google prije prijenosa Vašu IP adresu skraćuje u državama članicama Evropske Unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima cijela IP adresa se prosljeđuje Google serveru u SAD-u, gdje se i skraćuje. Google će koristiti ove informacije za procjenu Vašeg korištenja naše web stranice, za sastavljanje izvještaja o testu optimizacije i srodnim aktivnostima na web stranici te za pružanje dodatnih usluga u vezi s korištenjem web stranica i upotrebom interneta. Pohranu kolačića možete spriječiti prilagođavanjem postavki Vašeg internet pretraživača. Pored toga, možete spriječiti da Google prikuplja podatke koje generira kolačić a koje se odnose na Vašu upotrebu ove web stranice (uključujući Vašu IP adresu), kao i da Google obrađuje te podatke, preuzimanjem i instaliranjem priključka za pretraživač koji je dostupan na poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Detaljnije informacije o prikupljanju i obradi podataka od strane kompanije Google možete pronaći u politici zaštite privatnosti kompanije Google kojoj možete pristupiti na https://policies.google.com/privacy.

Marketinški kolačići

Impact Radius

Impact Tech, Inc. (SAD) (ranije poznata kao „Impact Radius, Inc.“) i njene partnerske kompanije koriste kolačiće za praćenje učinkovitosti FlixBus marketinških kampanja. Životni vijek kolačića ograničen je na 30 minuta aktivnosti korisnika i bilo kojom daljnjom aktivnošću na web stranici može se produžiti na najviše 30 dana.

Impact Radius može obrađivati lične podatke posjetilaca web stranica kompanije FlixBus (ili preuzimanja aplikacije FlixBus) kada djeluju u ime kompanije FlixMobility GmbH. Takvi lični podaci mogu se sastojati od adresa internetskog protokola („IP“) i/ili adresa e-pošte koje šaljemo Impact Radius.

Detaljnije informacije o pružaocu možete pronaći u politici zaštite privatnosti kompanije: https://impact.com/privacy-policy/.

Facebook oglasi

Ova web stranica koristi alat društvene mreže facebook Retargeting Pixel Custom Audiences (Piksel za ponovno ciljanje prilagođene publike), 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD. Pomoću opcije remarketing pixel (piksel za ponovljeni marketing), Facebook može koristiti posjetioce naše web stranice kao ciljne grupe za marketinške oglase Facebook oglasa. U tu svrhu, Facebook kolačić se pohranjuje na Vašem računaru.

Dodatne informacije o području primjene i svrhama ovog prikupljanja i kasnije obrade tih podataka od strane kompanije Facebook, te dodatne informacije o opcijama postavki za zaštitu privatnosti možete pronaći u politici zaštite privatnosti kompanije Facebook na https://facebook.com/policy.php i https://www.facebook.com/ads/settings.

Upotrebu opcije custom audiences (prilagođena publika) možete odbiti na http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices ili za korisnike Facebook računa ovdje.

Sojern

Kolačić SOJERN prikuplja informacije o Vašim aktivnostima putovanja i preferencijama za web stranice internetskih partnera za putovanja i postavlja Vam personalizirano, relevantno oglašavanje kada pretražujete druge web stranice i platforme društvenih medija, kao i putem usluga analize kompanije SOJERN. Može se aktivirati pohrana podataka o konverziji, koja se koristi za praćenje podataka, stvaranje izvještaja i poboljšanje učinkovitosti SOJERN kampanja.

Saznajte više o kompaniji SOJERN i opciji deaktiviranja na: https://www.sojern.com/privacy/.

Google oglasi

Da bismo optimizirali našu web stranicu, davali preporuke za proizvode i u marketinške svrhe, koristimo tehnologiju kompanije Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, „Google“) za stvaranje pseudonimiziranih korisničkih profila na osnovu ponašanja posjetilaca naše web stranice prilikom pretraživanja. U tu svrhu mogu se koristiti kolačići koji omogućavaju prepoznavanje internetskog pretraživača pri njihovoj sljedećoj posjeti našoj web stranici. Pohranjeno ponašanje pretraživanja analizira se pomoću algoritma tako da se preporuke ciljanih proizvoda zasnovane na interesima mogu kasnije prikazati u obliku reklamnih banera ili oglasa na web stranicama trećih strana. Pseudonimizirani profili upotrebe ne spajaju se s ličnim podacima o osobama kojima su ti pseudonimi dodijeljeni bez izričitog i odvojenog pristanka dotične osobe. U bilo kojem trenutku možete prigovoriti stvaranju pseudonimiziranih profila za oglašavanje/preferencije oglasa zasnovanih na interesima pristupanjem stranici https://adssettings.google.de/authenticated. Dodatne informacije o oglašavanju zasnovanom na interesima možete pronaći na https://policies.google.com/technologies/ads.

Taboola oglasi

Na našoj web stranici koristimo piksel pružaoca usluga Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010 (SAD) („Taboola“); Taboola može koristiti ovaj piksel za prikupljanje informacija o ponašanju korisnika pri pretraživanju (npr. historija pretraživanja) kako bi na web stranicama trećih strana prikazao određeni sadržaj koji se odnosi na Vaše interese i naše ponude.

Taboola također koristi ove informacije za optimizaciju reklamnih aktivnosti za naše ponude. U ove svrhe, Taboola prikuplja IP adresu, informacije o uređaju za pristup (ID mobilnog oglašavanja, ID Google oglasa, IDFA) i informacije o pretraživaču.

Dodatne informacije o opsegu (posebno periodu pohrane) i svrsi prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i upotrebi podataka od strane kompanije Taboola, kao i Vaše postavke i mogućnosti prigovora za zaštitu Vaše privatnosti, dostupne su u informacijama o zaštiti podataka kompanije Taboola, koje možete pronaći ovdje: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

Outbrain oglasi

Na našoj web stranici koristimo piksele pružaoca Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011 (SAD) („Outbrain“); Outbrain može koristiti ovaj piksel za prikupljanje informacija o ponašanju korisnika pri pretraživanju (npr. historija pretraživanja) kako bi se na web stranicama trećih strana prikazao određeni sadržaj koji se odnosi na Vaše interese i naše ponude.

Pored toga, Outbrain takođe koristi ove informacije za optimizaciju reklamnih aktivnosti za naše ponude. U ove svrhe, Outbrain prikuplja IP adresu, informacije o uređaju za pristup (ID za mobilno oglašavanje, ID Google oglasa, IDFA) i informacije o pretraživaču.

Dodatne informacije o opsegu (posebno periodu pohrane) i svrsi prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i upotrebi podataka od strane kompanije Outbrain, kao i Vaše postavke i mogućnosti prigovora za zaštitu Vaše privatnosti, dostupne su u informacijama o zaštiti podataka kompanije Outbrain, koje možete pronaći ovdje: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Bing oglasi

Na našim web stranicama koristimo tehnologije iz Bing oglasa (bingads.microsoft.com). Njih pruža i vodi Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD („Microsoft“). Microsoft postavlja kolačić na Vaš uređaj ako ste pristupili našoj web stranici putem prikaza Microsoft Bing oglasa. Na taj način, mi i Microsoft možemo utvrditi da je neko kliknuo oglas, a zatim bio usmjeren na našu web stranicu i došao do prethodno određene ciljne stranice („stranica za konverziju“). U ovom procesu saznajemo samo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na Bing oglas i koji su zatim proslijeđeni na stranicu za konverziju. Microsoft prikuplja, obrađuje i koristi informacije putem kolačića, od kojih se pomoću pseudonima kreiraju profili upotrebe. Ovi profili upotrebe procjenjuju se za analizu ponašanja posjetioca i koriste se za generiranje i isporuku reklamnog sadržaja. Ne obrađuju se nikakvi lični podaci o identitetu korisnika.

Ako ne želite da Microsoft koristi informacije o Vašem ponašanju prilikom pretraživanja, kao što je gore opisano, možete odbiti da se kolačić postavi u tu svrhu – na primjer, putem postavke pretraživača koja obično deaktivira automatsko postavljanje kolačića. Takođe možete spriječiti prikupljanje podataka koje generira kolačić a koji su povezani s Vašom upotrebom web stranice, kao i obradu ovih podataka od strane kompanije Microsoft, ulaganjem prigovora putem sljedeće poveznice https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Za više informacija o privatnosti i kolačićima koje koriste Microsoft i Bing oglasi, posjetite web stranicu kompanije Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

2.2 Korisnička podrška

Kada kontaktirate našu korisničku službu, prikupljamo lične podatke koje nam pružate na vlastitu inicijativu. Na primjer, možete nam to poslati e-poštom, telefonom ili pismom. Vaši lični podaci koristit će se samo za kontaktiranje s Vama ili u svrhu za koju ste nam dostavili ove podatke, npr. za obradu Vaših upita, tehničku administraciju ili korisničku administraciju.

Ovi podaci (uključujući informacije o sredstvima komunikacije kao što su adresa e-pošte, telefonski broj) pružaju se na dobrovoljnoj osnovi. Podatke koristimo za obradu Vašeg problema, za ispunjavanje zakonskih obaveza ako je potrebno i u administrativne svrhe.

Pravni osnov je Član 6 stav. 1(b), © ili (f) OUZP-a.

U slučaju telefonskog upita, Vaši se podaci obrađuju i putem telefonskih aplikacija, a dijelom i putem sistema glasovnog dijaloga kako bi nas podržali u distribuciji i obradi upita.

Za našu korisničku službu kao procesore koristimo vanjske pružaoce korisničkih usluga.

2.3 Prisustvo na kanalima društvenih medija

Prisutni smo na društvenim mrežama (trenutno: Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter). U mjeri u kojoj imamo kontrolu nad obradom Vaših podataka, osiguravamo poštovanje važećih propisa o zaštiti podataka.

Pored nas, za prisustvo kompanije u smislu OUZP-a i drugih propisa o zaštiti podataka odgovorni su:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irska)

Želimo naglasiti da se Vaši podaci mogu obrađivati izvan Evropske Unije.

Pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka je Član 6 stav 1(f) OUZP-a. Naš legitimni interes su efikasne informacije i komunikacija.

Dodatne informacije o zakonima o zaštiti podataka u vezi s našim korporativnim prisustvom na kanalima društvenih medija možete pronaći ovdje:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy