§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Prtljag u FlixBusu

Obavijestit ćemo te o našim pravilima za nošenje prtljaga

Naravno, svi FlixBusovi autobusi imaju dovoljno prostora za tvoj prtljag. Da bi ti putovanje bilo što udobnije i sigurnije, molimo te da dobro pročitaš tačke u nastavku.

Tvoja karta principijelno podrazumijeva besplatno nošenje

  • jednog komada ručnog prtljaga (maks. 42 x 30 x 18 cm, maks. 7 kg)
  • 1 komad putnog prtljaga (maks. 80 x 50 x 30 cm, dozvoljena su neznatna odstupanja uz najveći zbroj svih strana od 160 cm, maks. 20 kg)

Radi sigurnosti je važno da ručni prtljag staviš u predviđene pregrade iznad svojeg sjedišta da se ne bi blokirali putevi za evakuaciju. Na svoj prtljag stavi oznaku s imenom i adresom da se ne bi zamijenio. Pri stavljanju prtljaga u prtljažni prostor rado će ti pomoći naši susretljivi vozači.

Dodatni prtljag

Dodatni prtljag ne smije prekoračiti dimenzije i težinu putnog prtljaga i može se prevoziti uz naknadu od 2 € ako se rezerviše odmah u procesu kupovine karte. Ako dodatni prtljag želiš rezervisati kasnije, nakon procesa kupovine karte, onda pozovi našu službu za korisnike. Naknada od 4 € naplaćuje se u autobusu. Načelno ne možemo garantovati da će u autobusu biti dovoljno mjesta osim za jedan komad prtljaga.

Prtljag nestandardne veličine

Za komad prtljaga koji je veći od putnog prtljaga moraš platiti naknadu u iznosu od 9 €. Ukupan opseg jednog komada prtljaga (visina u cm + širina u cm + dubina u cm) ne smije biti veći od 240 cm i imati više od 30 kg. Osim toga, ako je moguće na toj liniji, posebni prtljag mora da se prijavi prilikom rezervacije ili nakon nje telefonskim pozivom naše službe za korisnike najranije 48 sati prije polaska autobusa*. Svaki putnik smije ponijeti samo jedan komad posebnog prtljaga, no to pravo ne možemo garantovati. U posebni prtljag se ubrajaju npr. skije i muzički instrumenti (preporučuje se prijevoz u koferu s čvrstim kućištem). Za bicikle i ortopedska pomagala važe posebna pravila. Neke predmete ne možemo prevoziti.

Dodatne informacije o pravilima za prtljag i predmetima koji se ne mogu prevoziti možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja.

Bicikli

Brojni FlixBus autobusi nude mogućnost prijevoza bicikala (standardnih veličina bez dogradnji maks. 25 kg) uz naknadu od 69 kn. Uz broj putnika, tokom postupka rezervacije jednostavno navedi i broj bicikala.

Bicikli se prevoze na nosačima. U posebnim slučajevima moguć je prijevoz u odgovarajućim torbama u prtljažnom prostoru (npr. sklopivi bicikl). U tom slučaju unaprijed nazovi službu za korisnike pa to prijavi prije polaska (pogledaj pravila za prtljag nestandardne veličine).

Električni bicikli, tandem bicikli i tricikli ne transportuju se na nosačima za bicikle.

Dječja kolica / invalidska kolica / pomagala za kretanje

Dječja kolica, invalidska kolica i pomagala za kretanje mogu se prevoziti samo u nekim autobusima i to besplatno.
Invalidska kolica i pomagala za kretanje treba nam prijaviti telefonskim putem barem 36 sati prije polaska*. Imaj u vidu da ih zbog sigurnosti možeš ponijeti sa sobom samo ako su sklopiva i bez električnog pogona.
Dječja kolica se smatraju prtljagom nestandardne veličine i treba ih prijaviti najranije 48 sati prije polaska pozivom*.

Muzički instrumenti

Muzičke instrumente koji odgovaraju dimenzijama ručnog prtljaga (42 x 30 x 18 cm, maks. 7 kg) možeš besplatno unijeti u prostor za putnike umjesto ručnog prtljaga. To znači da u prostor za putnike sa sobom možeš ponijeti jedan komad ručnog prtljaga ili muzički instrument.
Muzički instrumenti dimenzija većih od dimenzija ručnog prtljaga (42 x 30 x 18 cm, maks. 7 kg) smatraju se u prtljagom nestandardne veličine pa se moraju prevoziti u pogodnom pakovanju (kofer za instrumente) u prtljažnom prostoru. Preporučujemo prijevoz u tvrdim koferima. U tom slučaju prijevoz se naplaćuje 69 kn. Takav prtljag se mora prijaviti i potvrditi telefonskim pozivom službe za korisnike nakon rezervacije, no najranije 48 sati prije polaska autobusa*.
Nije dozvoljen prijevoz muzičkih instrumenata i njihovih kofera većih od 135 x 48 x 35 cm (npr. kontrabasi).

Zaboravljeni prtljag?

Zaboravljeni prtljag prijavi uredu za izgubljene stvari. Pomoći ćemo ti što prije.

*Imaj na umu da iznos naknade za pozive s fiksnih mreža i mobilnih telefona zavisi od tarifa dotičnog operatera.