Ako imaš poteškoća s pristupom našoj internetskoj stranici, onda nazovi +3851 3000803 ili potraži Aplikacija Google Assistant za Flixbus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Prtljag u FlixBusu

Obavijestit ćemo te o našim pravilima za nošenje prtljaga

Naravno, svi FlixBusovi autobusi imaju dovoljno prostora za tvoj prtljag. Da bi ti putovanje bilo što udobnije i sigurnije, molimo te da dobro pročitaš tačke u nastavku.

Tvoja karta principijelno podrazumijeva besplatno nošenje

  • jednog komada ručnog prtljaga (maks. 42 x 30 x 18 cm, maks. 7 kg)
  • 1 komad putnog prtljaga (maks. 80 x 50 x 30 cm, dozvoljena su neznatna odstupanja uz najveći zbroj svih strana od 160 cm, maks. 20 kg)

Radi sigurnosti je važno da ručni prtljag staviš u predviđene pregrade iznad svojeg sjedišta da se ne bi blokirali putevi za evakuaciju. Na svoj prtljag stavi oznaku s imenom i adresom da se ne bi zamijenio. Pri stavljanju prtljaga u prtljažni prostor rado će ti pomoći naši susretljivi vozači.

Dodatni prtljag

Dodatni prtljag ne smije prekoračiti dimenzije ni težinu putnog prtljaga. Za ovu uslugu naplaćuje se naknada. Naknada za dodatni prtljag zavisi od izabranog načina rezervacije. Prijava se može obaviti putem interneta za vrijeme postupka rezervacije ili telefonskim putem nakon postupka rezervacije. Ako se komad prtljaga prijavi telefonskim putem, naknada se plaća kod vozača autobusa. Načelno, ne možemo garantovati da će u autobusu uvijek biti dovoljno mjesta za više od jednog komada prtljaga.

Prtljag nestandardne veličine

Za komad prtljaga koji je veći od obične putne torbenaplaćuje se naknada. Taj komad prtljaga ne smije prekoračiti ukupne dimenzije od 240 cm (94.5 in) (visina u cm + širina u cm + dubina u cm), niti težinu od 30 kg (66.1 lbs). Osim toga, poseban prtljag se mora navesti tokom postupka rezervacije karte (ako je to moguće za odgovarajuće putovanje) ili nakon rezervacije karte telefonskim pozivom  službe za korisnike najranije 48 sati prije polaska autobusa*. U autobus se može ponijeti samo jedan poseban komad prtljaga. Nije zagarantovano da će uvijek biti dovoljno mjesta. Pod posebnim prtljagom se podrazumijevaju npr. skije i muzički instrumenti (preporučujemo da se prevoze u tvrdom koferu). Na bicikle i ortopedska pomagala primjenjuju se posebna pravila. Određeni predmeti ne mogu se prevoziti.

Dodatne informacije o pravilima za prtljag i predmetima koji se ne mogu prevoziti možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja.

Bicikli

U mnogim našim autobusima je dozvoljeno da sa sobom poneseš i bicikl standardne veličine bez nadograđenih elemenata (maks. težina 20 kg).  Oni se uz posebnu naknadu po komadu također mogu dodati tvom putovanju tokom postupka rezervacije karte. Broj bicikala koji možeš ponijeti autobusom možeš izabrati u postupku rezervacije karte kada izabereš broj putnika.

Bicikli se prevoze na nosačima za bicikle. U posebnim slučajevima, oni se mogu prevoziti isključivo u posebnim torbama u prtljažniku (npr. sklopivi bicikli). U tom slučaju, da bi se bicikl prijavio, unaprijed moraš pozvati službu za korisnike (vidi pravila za poseban prtljag).

Električni bicikli, motocikli, tandemski bicikli i tricikli ne mogu se prevoziti na nosaču za bicikle.

Dječja kolica / invalidska kolica / pomagala za kretanje

Dječja kolica, invalidska kolica i pomagala za kretanje mogu se prevoziti samo u nekim autobusima i to besplatno.
Invalidska kolica i pomagala za kretanje treba nam prijaviti telefonskim putem barem 36 sati prije polaska*. Imaj u vidu da ih zbog sigurnosti možeš ponijeti sa sobom samo ako su sklopiva i bez električnog pogona.
Dječja kolica se smatraju prtljagom nestandardne veličine i treba ih prijaviti najranije 48 sati prije polaska pozivom*.

Muzički instrumenti

Muzičke instrumente koji ne prekoračuju težinu i dimenzije ručnog prtljaga (42 x 30 x 18 cm, maks. 7 kg) možeš unijeti sa sobom u autobus umjesto običnog ručnog prtljaga. No, u prostor za putnike možeš uzeti ili svoj ručni prtljag ili muzički instrument.

Muzički instrumenti dimenzija većih od dimenzija ručnog prtljaga (42 x 30 x 18 cm, maks. 7 kg) su poseban prtljag i moraju da se transportuju u donjem dijelu autobusa u prikladnom koferu. Preporučujemo da koristiš tvrdi kofer da bi se spriječila oštećenja.  U tom slučaju za svaki komad će se naplatiti dodatna naknada uz kupljenu kartu i oni moraju da se prijave telefonskim pozivom naše službe za korisnike najranije 48 sati prije vremena polaska*.

Muzički instrumenti i koferi koji su veći od 135 x 48 x 35 cm su isključeni od prijevoza (npr. dvospratni autobusi).

Zaboravljeni prtljag?

Zaboravljeni prtljag prijavi uredu za izgubljene stvari. Pomoći ćemo ti što prije.

*Imaj na umu da iznos naknade za pozive s fiksnih mreža i mobilnih telefona zavisi od tarifa dotičnog operatera.