Upravljaj mojim rezervacijama

Otkazivanje

Više ne želim ići na rezervirano putovanje. Do kada mogu da otkažem svoju rezervaciju?

Svoju rezervaciju možete otkazati do 15 minuta prije vrijemena polaska.

Naplaćuje li se naknada za otkazivanje?

Ako otkažete svoje putovanje do 30 dana prije datuma polaska, besplatno je. Nakon toga, možemo naplatiti naknadu za otkazivanje. Nakon otkaza rezervacije, biće izdata priznanica Priznanica u vrijednosti cijene vaše rezervacije, bez naknade za otkazivanje, važi 12 mjeseci, ako je primjenjivo.

FlixBus je otkazao moju vožnju zbog funkcionalnih promjena:

Želimo da izbjegnemo funkcionalne promjene kad god je to moguće. Ako FlixBus mora da otkaže vaše putovanje, obavijestit ćemo vas. Nadoknadit ćemo vam otkazano putovanje i obezbediti potpun povratak novca u skladu s našim Odredbama i uvjetima.

Kliknite na „Otkažite moju rezervaciju“ da biste vidjeli dostupne metode povratna novca putem Interneta.

Promjena

Možete promjeniti sledeće podatke u svojoj rezervaciji:

  • Svoje vrijeme putovanja ili odredište*
  • Ime putnika
  • Broj telefona
  • Dodatni prtljag
  • Poseban prtljag

*Ako želite promijeniti vrijeme polaska ili odredište, prvo morate otkazati dio putovanja koji želite promijeniti. Nakon toga dobit ćete priznanicu u iznosu vrijednosti karte umanjenoj za sve primjenjive naknade za otkazivanje. Zatim možete koristiti ovu priznanicu za rezervaciju novog putovanja (unevši broj priznanice u polje za priznanicu i klikom na „Iskoristi“). Priznanica važi 12 mjeseci.

Do kada mogu da promijenim svoju rezervaciju?

Promjene možete izvršiti do 15 minuta prije vrijemena polaska.

Da li postoji naknada za promjenu moje rezervacije?

Manje slovne greške možeš besplatno ispraviti.* Možeš promijeniti i ime putnika. To je obično besplatno. Međutim, ako će vožnja biti skuplja nego na dan originalne rezervacije, moraćeš platiti razliku između cijene rezervisane vožnje i cijene nove karte.

Za promjene vrijemena polaska ili odredišta putovanja primjenjuju se pravila otkazivanja. Ako otkažete svoje putovanje do 30 dana prije datuma odlaska, naknada za otkazivanje će biti oduzeta od vrijednosti priznanice.

Ako želiš rezervisati dodatni ili posebni prtljag nakon kupovine karte, primijeniće se naknada. Možeš dodati po jedan komad dodatnog i posebnog prtljaga po osobi.

*Slovne greške koje zahtijevaju više od nekoliko brzih ispravki smatraće se promjenom imena i mogu biti podložne primjenjivim naknadama.

Gdje mogu da otkažem ili promijenim svoju rezervaciju?