I. Opšte odredbe poslovanja i rezervacija

Status: 07.03.2024

1 Područje primjene

1.1 Opšti uslovi poslovanja i posebni uslovi rezervacije primjenjuju se na korištenje web portala prijevoznika FlixBus (uključujući mobilnu aplikaciju, dizajniranu da omogući klijentima, koji posjećuju takve web portale) i rezervaciju putovanja kod prijevoznika FlixBus.

1.2 Napominjemo da se ovi Opšti uslovi poslovanja i posebni uslovi rezervacije ne primjenjuju na sljedeća pitanja, koja su pokrivena posebnim uslovima i odredbama:

a) Na svojim web portalima FlixBus također omogućuje popis i rezervaciju usluga kopnenog prijevoza trećih strana, koje nude prijevoznici ovlašteni od strane prijevoznika FlixBus za objavljivanje i prikazivanje određenih putovanja na svojim web portalima za koje FlixBus nije ugovorni partner u odnosu na rezervaciju karata (“Ponude nosača bijelih oznaka“). Ove ponude ne predstavljaju rezervaciju putovanja kod prijevoznika FlixBus, jer u odnosu na ovu ponudu FlixBus omogućuje rezervaciju Ponude nosača bijelih oznaka samo putem web stranica na adresi booking.flixbus.com ili u obliku mobilne aplikacije, dizajnirane da omogući klijentima da posjete web stranicu (skupa s “Platforma bijelih oznaka”). Primjenjivost Ponude nosača bijelih oznaka bit će naznačena tokom postupka rezervacije preusmjeravanjem s web portala prijevoznika FlixBus na Platformu bijelih oznaka. Pristup klijenata Platformi bijelih oznaka i uslovima i odredbama usluga koje pružaju prijevoznik FlixBus i njegovi partneri u vezi s rezervacijama Ponuda nosača bijelih oznaka na Platformi bijelih oznaka regulisani su posebnim Uslovima i odredbama Platforme bijelih oznaka.

b) Uslovi i odredbe u vezi s prijevozom putnika regulisat će se posebnim uslovima i odredbama koji zavise od primjenjivog ugovornog prijevoznika. Važeći ugovorni prijevoznik (“Prijevoznik”) i odgovarajući uslovi i odredbe prijevoza (“Uslovi i odredbe prijevoznika”) bit će navedeni tokom postupka pretraživanja i rezervacije.

2 Ugovorni partner

Ugovorni partner za rezervaciju putovanja (prodavač karata) i korištenje web portala je Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Minhen, u daljnjem tekstu Flix.

3 Komercijalna upotreba web portala

3.1 Web lokacije koje obavljaju poređenje cijena mogu sklopiti pisani ugovor sa kompanijom Flix, koji im omogućava primanje, obradu te objavu cijena i redova vožnje kompanije Flix.

3.2 Upotreba u poslovne svrhe ili komercijalna upotreba web portala Flix nije dozvoljena. Zabranjena je upotreba automatskih sistema za izvlačenje podataka s ove web lokacije u komercijalne svrhe (eng. „screen scraping“). Flix zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv kršenja svojih prava.

4 Plaćanja i vaučeri

4.1 Karte se mogu kupiti koristeći razne načine plaćanja, ovisno o web lokaciji za rezervaciju:

 • Na internetu: PayPal, izravno terećenje, kreditna kartica (Mastercard/Visa/Amex), SOFORT bank transfer, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, DotPay, Google Pay, Apple Pay. Zadržavamo pravo da uskratimo određene načine plaćanja za rezervacije i da zahtijevamo druge načina plaćanja.
 • U samom vozilu: gotovina.
 • Na prodajnim mjestima / u putničkim agencijama: prihvatljivi su svi načini plaćanja koje nudi agencija, uključujući plaćanje gotovinom. Ako je prodajno mjesto vozilo prijevoznika, načini plaćanja mogu biti ograničeni samo na plaćanje gotovinom ili kreditnom karticom.

4.2 Posebni uslovi plaćanja kreditnom karticom:

4.2.1. Ako se plaćanje izvrši kreditnom karticom, troškovi će se naplatiti s računa klijenta nakon završetka rezervacije. Plaćanjem kreditnom karticom, klijent šalje nalog svojoj kreditnoj ustanovi u trenutku rezervacije da obavijesti kompaniju Flix ili ovlaštenu treću stranu, o njegovom imenu i punoj adresi kako bi Flix, u slučaju povrata sredstava, mogao utvrditi svoja potraživanja prema klijentu.

4.2.2 Putnici imaju obavezu plaćanja bankovnih naknada za povrat sredstava koji je povezan sa plaćanjem kreditnom karticom. Mogu se zaračunati i troškovi otkazivanja. Putnici imaju priliku da dokažu da povrat sredstava podrazumijeva manje ili nikakve troškove. U slučaju povrata sredstava, klijentima se može zabraniti da privremeno ili dugoročno izvršavaju plaćanja kreditnom karticom.

4.3 Nakon neuspješnih pokušaja naplate koju potražuje Flix, potraživanje se prenosi na vanjskog pružaoca usluga na daljnju obradu. U tu svrhu, Flix može proslijediti sve potrebne lične podatke dužnika vanjskom pružaocu usluga.

4.4 Saldiranje; pravo zadržavanja

4.4.1 Klijenti imaju pravo saldiranja samo ukoliko njihova povratna potraživanja imaju zakonsku osnovu ili ih mi ne osporavamo ili priznajemo. Nadalje, klijenti imaju pravo zadržavanja samo ukoliko je, i u mjeri u kojoj je, njihovo povratno potraživanje utemeljeno na istom ugovornom odnosu.

4.4.2 Ako klijenti kasne sa plaćanjem, sva postojeća potraživanja za isti ugovorni odnos dospijevaju odmah na naplatu.

4.5 Troškovi plaćanja

4.5.1 Ukupna cijena karte navedena u trgovini na internetu obuhvata porez na promet i moguće troškove plaćanja koje snosite vi, a koje zaračunavaju neovisni pružaoci usluga za način plaćanja koji odaberete.

4.5.2 Za klijente koji odaberu način plaćanja koji je podložan naknadama, primijenit će se naknada plaćanja, plus PDV, u skladu sa procentom ukupne vrijednosti kupovine. U svakoj zemlji je dostupan barem jedan besplatan i uobičajeni način plaćanja.

4.6 Iskorištavanje vaučera:

4.6.1 Najviše jedan vaučer se može iskoristiti po rezervaciji. Vaučeri se mogu iskoristiti samo na internetu ili putem naših partnerskih agencija.

Vaučeri sa novčanom vrijednosti, poznati kao „kreditni vaučeri“, mogu se iskoristiti za iznos cijele korpe za kupovinu.

Vaučeri za popust sa postotnom vrijednosti ili vaučeri za besplatno putovanje mogu se iskoristiti samo za cijenu karte. Dodatne usluge (npr. troškovi usluge, dodatni troškovi smještaja bicikla ili prtljage) ne mogu se platiti ovom vrstom vaučera.

4.6.2 Kada Flix provodi kampanje u marketinške svrhe kojima se nudi korištenje vaučera, pribavljanje i iskorištavanje vaučera ograničeno je na tri vaučera po osobi. Ako neko iskoristi više od tri vaučera u okviru jedne kampanje, Flix može otkazati sve rezervacije obavljene nakon prve tri karte. Ova odredba se može izuzeti u okviru posebnih promocija.

4.6.3 Vaučeri izdani besplatno u marketinške svrhe ili kao gesta dobre volje ističu po završetku postupka rezervacije.

4.6.4 Komercijalna upotreba, a naročito preprodaja vaučera nije dozvoljena i takvo postupanje će Flix kazniti blokiranjem karata i/ili upućivanjem odštetnih zahtjeva.

4.6.5 Isplata sredstava s kupona nije moguća.

4.6.6 U slučaju prijevare, pokušaja obmane ili sumnje na druge nezakonite radnje povezane sa kupovinom, iskorištavanjem ili prijenosom poklon vaučera, Flix zadržava pravo na zatvaranje računa dotičnog klijenta i/ili zahtijevanje drugog načina plaćanja i/ili obustavljanje vaučera. Takvi vaučeri se ne mogu prihvatiti niti iskoristiti.

4.6.7 U slučaju prijevare, pokušaja obmane ili sumnje na druge nezakonite radnje povezane sa kupovinom, iskorištavanjem ili prijenosom poklon vaučera, Flix zadržava pravo na otkazivanje karata kupljenih iskorištavanjem vaučera u cijelosti ili djelimično.

4.7 Iskorištavanje Interflix vaučera

4.7.1 Najviše jedan vaučerski kod se može iskoristiti po rezervaciji. Vaučerski kodovi se automatski aktiviraju u roku od 48 sati i mogu se iskoristiti samo na internetu ili kod naših partnerskih agencija.

4.7.2 Vaučeri se mogu iskoristiti u roku od tri mjeseca.

4.7.3 Moguće je rezervisati samo direktnu liniju, osim putovanja u odlasku i putovanja u povratku. Mjesto polaska ne mora biti isto kao i odredište.

4.7.4 Vaučeri su personalizovani i neprenosivi.

4.7.5 Rezervacije se mogu promijeniti samo putem naše službe za korisnike. Otkazivanje je isključeno.

4.7.6 Komercijalna upotreba, a naročito preprodaja vaučerskih kodova nije dozvoljena i takvo postupanje će Flix kazniti blokiranjem karata i/ili upućivanjem odštetnih zahtjeva.

4.7.7 Isplata sredstava s kupona nije moguća.

4.7.8 Svako putovanje rezervisano pomoću vaučera je zasebno i nije vezano za druga putovanja.

4.7.9 Putnik ima pravo da se povuče iz kupoprodajnog ugovora u roku od 14 dana. Obavještenje o povlačenju mora biti dostavljeno u tekstualnom obliku.

4.8 Cjenovne kampanje

4.8.1 Broj sniženih karata koje se mogu kupiti u skladu sa cjenovnim kampanjama koje provodi Flix SE u marketinške svrhe ograničen je na tri karte po osobi. Jedna osoba može kupiti samo tri karte u okviru jedne cjenovne kampanje; u protivnom, Flix SE može otkazati sve naknadne rezervacije. Ova odredba se može izuzeti u slučaju posebnih promocija.

4.8.2 Komercijalna upotreba, a naročito preprodaja karata nije dozvoljena i takvo postupanje će Flix SE kazniti obustavljanjem karata i/ili upućivanjem odštetnih zahtjeva.

4.8.3 U slučaju prijevare, pokušaja obmane ili sumnje na druge nezakonite radnje povezane sa kupovinom, iskorištavanjem ili prijenosom karata, Flix SE zadržava pravo na zatvaranje računa dotičnog klijenta i/ili zahtijevanje drugog načina plaćanja i/ili obustavljanje karata. Flix SE ne prihvata zahtjeve da se takva karta prihvati ili iskoristi.

4.8.4 U slučaju prijevare, pokušaja obmane ili sumnje na druge nezakonite radnje povezane sa kupovinom, iskorištavanjem ili prijenosom karata, Flix SE zadržava pravo na otkazivanje kupljenih karata, u cijelosti ili djelimično.

4.8.5 Karte kupljene na ponudi, koje podliježu promjeni nakon završetka ponude, moraju se kupiti po punoj cijeni primjenjivoj za putovanje ili dan odštampan na karti.

5 Storniranje i promjena datuma rezervacije

5.1 Promjena datuma rezervacije zahtjeva prethodno storniranje vožnje. se Storniranje može izvršiti prije polaska u skladu s tačkama 5.2 do 5.5 ili nakon što se karta ne iskoristi u skladu s tačkom 5.6. Promjena ili storniranje rezervacije kod vozača nisu moguće.

5.2 Otkazivanje nakon čega slijedi nova rezervacija (npr. s promjenom reda vožnje, vremena polaska, datuma putovanja) može se izvršiti samo na FlixBus web lokacijama ili u partnerskim agencijama i na prodajnim mjestima Flix kompanija do 15 minuta prije vremena polaska po redu vožnje. Putovanje u oba smjera smatra se jednom rezervacijom.

5.3 U slučaju storniranja s novom rezervacijom dobija se takozvani storno-vaučer. Taj storno-vaučer vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja i ovlašćuje putnika da u tom vremenskom roku može izvršiti novu rezervaciju u visini vrijednosti vaučera. Ukoliko je cijena nove rezervacije veća od vrijednosti vaučera, plaća se razlika u cijeni. Ako je cijena niža, preostali iznos storno-vaučera ostaje sačuvan i može se iskoristiti odn. potrošiti prilikom sljedeće rezervacije. Kod vremenski ograničenih akcijskih ponuda može doći do odstupanja od ovih pravila. To je detaljnije regulisano specijalnim uslovima akcijskih ponuda koji mogu da se provere na internetskim portalima.

5.4 Po postupku storniranja pravljenjem nove rezervacije naknada za storniranje plaća se po storniranom putovanju i po putniku. Storno-vaučer se izdaje u visini cijene karte, umanjen za troškove postupka storniranja. U slučaju promjene imena putnika, mora se platiti razlika ako je u međuvremenu porasla cijena vožnje. Promjena telefonskog broja je besplatna.

5.5 Ako se za rezervaciju koristi vaučer za otkazivanje, isti uslovi i odredbe za otkazivanje se primjenjuju i na novo putovanje.

5.6 Ako se karta prijevoznika iz grupe FlixCompanies ne iskoristi za putovanje, povrat iznosa cijene prijevoza će se izvršiti po predočenju karte, umanjen za troškove obrade po putovanju i putniku ukoliko putnik ne može dokazati da je riječ o šteti ili štetama manjeg iznosa. Putnik snosi teret dokaza za nekorištenje karte. Karta se izdaje po osobi i po putovanju. Linije sa presjedanjem (međulinije) smatraju se jednim putovanjem. Zahtjev se može uputiti u neformalnom obliku unutar 3 mjeseca. Potrebno ga je uputiti kompaniji Flix ili FlixBus DACH na poštansku adresu Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München odnosno FlixBus DACH GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin. Naknada za obradu se smanjuje na iznos od 2 EUR (ili iznos koji odgovara dotičnoj valuti) po putniku i putovanju plus naknada za bilo kakav bankovni transfer, ako je prijevoznik kompanija Flix SE ili FlixBus DACH GmbH i ako je zahtjev upućen blagovremeno, najkasnije u roku od jedne sedmice od isteka karte. Zato se iznos troškova obrade zasniva na kašnjenju nakon polaska kad je podnesen zahtjev za povrat. Tačka 5.6 nije primjenjiva za karte koje izdaje FlixTrain GmbH.

5.7 Prethodno navedeni troškovi obrade, otkazivanja odnosno prijenosa se ne naplaćuju ako se povrat zatraži iz razloga koji su u okviru odgovornosti kompanije Flix SE ili grupe FlixCompanies. Iznos cijene prijevoza, umanjen za troškove obrade ili prijenosa, isplaćuje se isključivo na račun koji je klijent naveo prilikom naručivanja odnosno na račun kreditne kartice u slučaju plaćanja kreditnom karticom.

5.8 Odstupajuće politike otkazivanja od bilo kojih Uslova i odredbi prijevoznika se ne primjenjuju.

6 Naknada za uslugu

[Nije primjenljivo]

7 Mjesto sudske nadležnosti

Mjesto sudske nadležnosti za registrovane trgovce, pravne i fizičke osobe koje nemaju opšte mjesto sudske nadležnosti u Njemačkoj, kao i za fizičke osobe koje su se preselile u inostranstvo nakon sklapanja ugovora o prijevozu, čije prebivalište ili boravište u trenutku postupka nije poznato, je Minhen.

8 Nevaženje pojedinih odredbi

Ako pojedine odredbe iz ovih Opštih uslova poslovanja i posebnih uslova rezervacije postanu potpuno ili djelimično nevažeće ili ništavne, to u pravilu ne utiče na važenje ugovora o prijevozu kao cjeline.

II Izuzeća specifična za zemlje

1.  Švedska

 • Ref. 4.1: U Švedskoj se za kupovinu karata u vozilu prihvataju samo plaćanja karticom (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, Pay V, JCB, Diners Club, China Union Pay). Nadalje, karta se u Švedskoj može kupiti od vozača autobusa pomoću mobilnih NFC platnih sistema. (Na primjer, Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay.)

2.  Poljska

 • Ref. 4.1: U vozilima se prihvata samo kartično plaćanje (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express) te sistem BLIK za prijevoz na linijama kojima upravlja kompanija FlixBus Polska sp. z o.o.
 • Ref. 4.4.1, 4.4.2, 5.6: Ove odredbe se ne primjenjuju na linije kojima upravlja kompanija FlixBus Polska sp. z.o.o i drugi poljski prijevoznici.
 • Ref. 5.1: Nije moguće izvršiti otkazivanje nekorištenjem karte, te nakon toga dobiti povrat novca za linije kojim upravlja kompanija FlixBus Polska sp. z o.o. ili bilo koji prijevoznik s registrovanim sjedištem u Poljskoj.
 • Ref. 5.4: Naknada za otkazivanje se ne primjenjuje na linije kojima upravlja FlixBus Polska sp. z o.o. ili bilo koji prijevoznik s registrovanim sjedištem u Poljskoj.
 • Ref. 6: Za plaćanja u poljskim zlotama, naknada za uslugu iznosi 2,99 PLN.

3. Češka Republika

 • Ref. 5.4:  Naknada za otkazivanje ne primjenjuje se na karte plaćene u češkim krunama.
 • Ref. 7: Bilo koji potencijalni spor između FlixBus CZ s.r.o. i putnika iznosi se pred sud u Češkoj Republici.

4. Ujedinjeno Kraljevstvo

 • Ref. 5.6: Pravila za povrat novca za kartu nakon isteka važenja karte se ne primjenjuje na linije, kojima upravlja FlixBus UK Limited ili bilo koji prijevoznik sa registrovanim sjedištem u Velikoj Britaniji.

5. Francuska

 • Ref. 5.6: Pravila za povrat novca za kartu nakon isteka važenja karte ne primjenjuju se na linije unutar Francuske kojima upravlja FlixBus France SARL sa registrovanim sjedištem u Francuskoj.

6. Portugal

 • Ref. 5.6: Pravila za povrat novca za kartu nakon isteka važenja karte ne primjenjuju se na linije unutar Portugala kojima upravlja FlixBus Portugal Unipessoal LDA ili bilo koji prijevoznik sa registrovanim sjedištem u Portugalu.

7. Ukrajina

 • Ref. 4.5.1: Ukupna cijena karte navedena u trgovini na internetu obuhvata porez na promet i moguće troškove plaćanja koje snosite vi, a koje zaračunavaju neovisni pružaoci usluga (od strane FlixBusa) za način plaćanja koji odaberete.
  Bez obzira na drugačije ovdje navedeno, ukupna cijena navedena u trgovini na internetu koju plaća kupac ne može uključivati troškove klijentove banke i/ili finansijske institucije, koji se mogu dodatno naplaćivati prema relevantnim politikama ili zakonima koji se odnose na takvu banku/finansijsku instituciju bez znanja i učešća FlixBusa, uzrokovanih, ali ne ograničavajući se na, duplu konverziju koju primjenjuje relevantna banka/finansijska institucija klijenta. Dakle, Strane su saglasne i ovdje potvrđuju da ukupna cijena koju treba platiti korisnik može biti dodatno naplaćena, a FlixBus nije povezan i neće biti odgovoran za takve dodatne troškove.

8. Danska

 • Ref. 4.1: Prodaja karte u samom vozilu nije dostupna u Danskoj.