§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Opšte odredbe poslovanja i rezervacija

Status: 04.04.2018.

1 Područje primjene

Opšti uslovi poslovanja i posebni uslovi rezervacija primjenjuju se na korištenje web portala i rezervacije putovanja u organizaciji prijevoznika FlixBus.

2 Ugovorni partner

Ugovorni partner za rezervaciju putovanja (prodavač karata) i korištenje web portala je FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Minhen, u daljnjem tekstu FlixMobility.

3 Komercijalna upotreba web portala

3.1 Web lokacije koje obavljaju poređenje cijena mogu sklopiti pisani ugovor sa kompanijom FlixMobility, koji im omogućava primanje, obradu te objavu cijena i redova vožnje kompanije FlixMobility.

3.2 Upotreba u poslovne svrhe ili komercijalna upotreba web portala FlixMobility nije dozvoljena. Zabranjena je upotreba automatskih sistema za izvlačenje podataka s ove web lokacije u komercijalne svrhe (eng. „screen scraping“). FlixMobility zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv kršenja svojih prava.

4 Plaćanja i vaučeri

4.1 Karte se mogu kupiti koristeći razne načine plaćanja, ovisno o web lokaciji za rezervaciju:

  • Na internetu: PayPal, izravno terećenje, kreditna kartica (Mastercard/Visa/Amex), SOFORT bank transfer, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, DotPay. Zadržavamo pravo da uskratimo određene načine plaćanja za rezervacije i da zahtijevamo druge načina plaćanja.
  • U samom vozilu: gotovina.
  • Na prodajnim mjestima / u putničkim agencijama: prihvatljivi su svi načini plaćanja koje nudi agencija, uključujući plaćanje gotovinom.
  • Telefonom: kreditna kartica (Mastercard/Visa/Amex), kao i izravnim terećenjem za klijente koji žive u Njemačkoj.
4.2 Posebni uslovi plaćanja kreditnom karticom:

4.2.2.1 Plaćanje kreditnom karticom

4.2.2.2 Ako se plaćanje izvrši kreditnom karticom, troškovi će se naplatiti s računa klijenta nakon završetka rezervacije. Plaćanjem kreditnom karticom, klijent šalje nalog svojoj kreditnoj ustanovi u trenutku rezervacije da obavijesti kompaniju FlixMobility ili ovlaštenu treću stranu, o njegovom imenu i punoj adresi kako bi FlixMobility, u slučaju povrata sredstava, mogao utvrditi svoja potraživanja prema klijentu.

4.2.2.3 Putnici imaju obavezu plaćanja bankovnih naknada za povrat sredstava koji je povezan sa plaćanjem kreditnom karticom. Mogu se zaračunati i troškovi otkazivanja. Putnici imaju priliku da dokažu da povrat sredstava podrazumijeva manje ili nikakve troškove. U slučaju povrata sredstava, klijentima se može zabraniti da privremeno ili dugoročno izvršavaju plaćanja kreditnom karticom.

4.2.3 Nakon neuspješnih pokušaja naplate koju potražuje FlixMobility, potraživanje se prenosi na vanjskog pružaoca usluga na daljnju obradu. U tu svrhu, FlixMobility može proslijediti sve potrebne lične podatke dužnika vanjskom pružaocu usluga.

4.2.4 Saldiranje; pravo zadržavanja

4.2.4.1 Klijenti imaju pravo saldiranja samo ukoliko njihova povratna potraživanja imaju zakonsku osnovu ili ih mi ne osporavamo ili priznajemo. Nadalje, klijenti imaju pravo zadržavanja samo ukoliko je, i u mjeri u kojoj je, njihovo povratno potraživanje utemeljeno na istom ugovornom odnosu.

4.2.4.2 Ako klijenti kasne sa plaćanjem, sva postojeća potraživanja za isti ugovorni odnos dospijevaju odmah na naplatu.

4.2.5 Troškovi plaćanja

4.2.5.1 Ukupna cijena karte navedena u trgovini na internetu obuhvata porez na promet i moguće troškove plaćanja koje snosite vi, a koje zaračunavaju neovisni pružaoci usluga za način plaćanja koji odaberete.

4.2.5.2 Klijenti koji odaberu način plaćanja koji podliježe troškovima snose trošak od 2,1% plus porez na promet (PDV) za ukupnu vrijednost sadržaja korpe za kupovinu. U svakoj zemlji postoji barem jedan uobičajeni način plaćanja bez naknade.

4.3 Iskorištavanje vaučera:

4.3.1 Najviše jedan vaučer se može iskoristiti po rezervaciji. Vaučeri se mogu iskoristiti samo na internetu ili putem naših partnerskih agencija.

Vaučeri sa novčanom vrijednosti, poznati kao „kreditni vaučeri“, mogu se iskoristiti za iznos cijele korpe za kupovinu.

Vaučeri za popust sa postotnom vrijednosti ili vaučeri za besplatno putovanje mogu se iskoristiti samo za cijenu karte. Dodatne usluge (npr. troškovi usluge, dodatni troškovi smještaja bicikla ili prtljage) ne mogu se platiti ovom vrstom vaučera.

4.3.2 Kada FlixMobility provodi kampanje u marketinške svrhe kojima se nudi korištenje vaučera, pribavljanje i iskorištavanje vaučera ograničeno je na tri vaučera po osobi. Ako neko iskoristi više od tri vaučera u okviru jedne kampanje, FlixMobility može otkazati sve rezervacije obavljene nakon prve tri karte. Ova odredba se može izuzeti u okviru posebnih promocija.

4.3.3 Vaučeri izdani besplatno u marketinške svrhe ili kao gesta dobre volje ističu po završetku postupka rezervacije.

4.3.4 Komercijalna upotreba, a naročito preprodaja vaučera nije dozvoljena i takvo postupanje će FlixMobility kazniti blokiranjem karata i/ili upućivanjem odštetnih zahtjeva.

4.3.5 Isplata sredstava s kupona nije moguća.

4.3.6 U slučaju prijevare, pokušaja obmane ili sumnje na druge nezakonite radnje povezane sa kupovinom, iskorištavanjem ili prijenosom poklon vaučera, FlixMobility zadržava pravo na zatvaranje računa dotičnog klijenta i/ili zahtijevanje drugog načina plaćanja i/ili obustavljanje vaučera. Takvi vaučeri se ne mogu prihvatiti niti iskoristiti.

4.3.7 U slučaju prijevare, pokušaja obmane ili sumnje na druge nezakonite radnje povezane sa kupovinom, iskorištavanjem ili prijenosom poklon vaučera, FlixMobility zadržava pravo na otkazivanje karata kupljenih iskorištavanjem vaučera u cijelosti ili djelimično.

4.4 Iskorištavanje Interflix vaučera

4.4.1 Najviše jedan vaučerski kod se može iskoristiti po rezervaciji. Vaučerski kodovi se automatski aktiviraju u roku od 48 sati i mogu se iskoristiti samo na internetu ili kod naših partnerskih agencija.

4.4.2 Vaučeri se mogu iskoristiti u roku od tri mjeseca.

4.4.3 Moguće je rezervisati samo direktnu liniju, osim putovanja u odlasku i putovanja u povratku. Mjesto polaska ne mora biti isto kao i odredište.

4.4.4 Vaučeri su personalizovani i neprenosivi.

4.4.5 Rezervacije se mogu promijeniti samo putem naše službe za korisnike. Otkazivanje je isključeno.

4.4.6 Komercijalna upotreba, a naročito preprodaja vaučerskih kodova nije dozvoljena i takvo postupanje će FlixMobility kazniti blokiranjem karata i/ili upućivanjem odštetnih zahtjeva.

4.4.7 Isplata sredstava s kupona nije moguća.

4.4.8 Svako putovanje rezervisano pomoću vaučera je zasebno i nije vezano za druga putovanja.

4.4.9 Putnik ima pravo da se povuče iz kupoprodajnog ugovora u roku od 14 dana. Obavještenje o povlačenju mora biti upućeno u pisanom obliku.

4.5 Cjenovne kampanje

4.5.1 Broj sniženih karata koje se mogu kupiti u skladu sa cjenovnim kampanjama koje provodi FlixMobility GmbH u marketinške svrhe ograničen je na tri karte po osobi. Jedna osoba može kupiti samo tri karte u okviru jedne cjenovne kampanje; u protivnom, FlixMobility GmbH može otkazati sve naknadne rezervacije. Ova odredba se može izuzeti u slučaju posebnih promocija.

4.5.2 Komercijalna upotreba, a naročito preprodaja karata nije dozvoljena i takvo postupanje će FlixMobility GmbH kazniti obustavljanjem karata i/ili upućivanjem odštetnih zahtjeva.

4.5.3 U slučaju prijevare, pokušaja obmane ili sumnje na druge nezakonite radnje povezane sa kupovinom, iskorištavanjem ili prijenosom karata, FlixMobility GmbH zadržava pravo na zatvaranje računa dotičnog klijenta i/ili zahtijevanje drugog načina plaćanja i/ili obustavljanje karata. FlixMobility GmbH ne prihvata zahtjeve da se takva karta prihvati ili iskoristi.

4.5.4 U slučaju prijevare, pokušaja obmane ili sumnje na druge nezakonite radnje povezane sa kupovinom, iskorištavanjem ili prijenosom karata, FlixMobility GmbH zadržava pravo na otkazivanje kupljenih karata, u cijelosti ili djelimično.

4.5.5 Karte kupljene na ponudi, koje podliježu promjeni nakon završetka ponude, moraju se kupiti po punoj cijeni primjenjivoj za putovanje ili dan odštampan na karti.

5 Otkazivanje

5.1 Otkazivanje se može obaviti ili rezervisanjem druge karte (otkazivanje i nova rezervacija) ili neiskorištavanjem karte i kasnijim povratom sredstava u skladu sa stavom 5.6. Vozači ne mogu promijeniti niti otkazati rezervaciju u vaše ime.

5.2 Otkazivanje nakon kojeg slijedi nova rezervacija (npr. druga linija, vrijeme polaska, datum putovanja) može se obaviti samo na FlixBusovim web lokacijama ili kod partnerskih agencija i prodajnih mjesta grupe FlixCompanies najkasnije 15 minuta prije vremena polaska po redu vožnje. Povratna karta se smatra jednom rezervacijom.

5.3 Vaučer za otkazivanje se izdaje kada nova rezervacija uslijedi nakon otkazivanja. Taj vaučer za otkazivanje važi 12 mjeseci i putniku daje pravo da u navedenom periodu obavi novu rezervaciju u vrijednosti vaučera. Ako je cijena nove rezervacije veća od vrijednosti vaučera, razlika se mora nadoplatiti. Ako je cijena niža, razlika ostaje na vaučeru za otkazivanje i može se iskoristiti za drugu rezervaciju. Ove odredbe se mogu promijeniti u slučaju promotivnih ponuda koje važe samo na ograničeno vrijeme. Detaljnije informacije možete pronaći u uslovima i odredbama promocije na web portalu.

5.4 Za svako otkazivanje i novu rezervaciju naplaćuje se naknada za otkazivanje po otkazanom putovanju i po putniku. Vaučer za otkazivanje se izdaje u iznosu cijene karte umanjen za troškove obrade otkazivanja. U slučaju promjene imena putnika, razlika se mora nadoplatiti ako je cijena prijevoza u međuvremenu porasla. Broj telefona se može promijeniti besplatno.

5.5 Ako se za rezervaciju koristi vaučer za povrat sredstava, isti uslovi i odredbe otkazivanja se primjenjuju i na novo putovanje.

5.6 Ako se karta prijevoznika iz grupe FlixCompanies ne iskoristi za putovanje, povrat iznosa cijene prijevoza će se izvršiti po predočenju karte, umanjen za 15 eura za troškove obrade po putovanju i putniku ukoliko putnik ne može dokazati da je riječ o šteti ili štetama manjeg iznosa. Putnik snosi teret dokaza za neiskorištavanje karte. Karta se izdaje po osobi i po putovanju. Linije sa presjedanjem (međulinije) smatraju se jednim putovanjem. Zahtjev se može uputiti u neformalnom obliku. Potrebno ga je uputiti kompaniji FlixMobility ili FlixBus DACH na poštansku adresu FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80635 Minhen odnosno FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin. Naknada za obradu se smanjuje na iznos od 2 eura po putniku i putovanju i uvećava za moguću bankovnu naknadu za prijenos ako je prijevoznik kompanija FlixMobility GmbH ili FlixBus DACH GmbH i ako je zahtjev upućen blagovremeno, najkasnije u roku od jedne sedmice od isteka karte.

5.7 Prethodno navedeni troškovi obrade, otkazivanja odnosno prijenosa se ne naplaćuju ako se povrat zatraži iz razloga koji su u okviru odgovornosti kompanije FlixMobility GmbH ili grupe FlixCompanies. Iznos cijene prijevoza, umanjen za troškove obrade ili prijenosa, isplaćuje se isključivo na račun koji je klijent naveo prilikom naručivanja odnosno na račun kreditne kartice u slučaju plaćanja kreditnom karticom.

6 Mjesto sudske nadležnosti

Mjesto sudske nadležnosti za registrovane trgovce, pravne i fizičke osobe koje nemaju opšte mjesto sudske nadležnosti u Njemačkoj, kao i za fizičke osobe koje su se preselile u inostranstvo nakon sklapanja ugovora o prijevozu, čije prebivalište ili boravište u trenutku postupka nije poznato, je Minhen.

7 Nevaženje pojedinih odredbi

Ako pojedine odredbe iz ovih Opštih poslovnih uslova i odredbi prijevoza postanu potpuno ili djelimično nevažeće ili ništavne, ovo u pravilu ne utiče na važenje ugovora o prijevozu kao cjeline.

 

II Izuzeća specifična za zemlje

1.  Švedska
  • Ref. 4.1: U Švedskoj se za kupovinu karata u vozilu prihvataju samo plaćanja karticom (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, Pay V, JCB, Diners Club, China Union Pay). Nadalje, karta se u Švedskoj može kupiti od vozača autobusa pomoću mobilnih NFC platnih sistema. (Na primjer, Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay.)
2.  Poljska
  • Ref. 4.2.4.1 i 4.2.4.2: Ove odredbe se ne primjenjuju na linije kojima upravlja kompanija FlixBus Polska sp. z.o.o i drugi poljski prijevoznici.
  • Ref. 5.4: Naknada za otkazivanje se ne primjenjuje na linije kojima upravlja kompanija FlixBus Polska sp. z.o.o i drugi poljski prijevoznici.
  • Ref. 5.6: Troškovi obrade se ne naplaćuju za linije koje vozi kompanija FlixBus Polska sp. z.o.o i drugi poljski prijevoznici.
3. Češka Republika
  • Prema tački 5.4:  Naknada za otkazivanje ne primjenjuje se na karte plaćene u češkim krunama.
  • Prema tački 6: Bilo koji potencijalni spor između FlixBus CZ s.r.o. i putnika iznosi se pred sud u Češkoj Republici.