Zakonski popusti u Poljskoj

1.    100% - graničari - ilegalna migracija

graničari na službenoj dužnosti u cilju prevencije i suzbijanja ilegalne migracije na rutama od posebnog međunarodnog značaja

- važi za redovno, ubrzano, brzo i ekspres putovanje

2.    95% - pratioci slijepih osoba

pratioci ili staratelji slijepih osoba na putovanju

- važi za redovno, ubrzano i brzo putovanje

3.    95% - pratioci ratnih invalida

pratioci ili staratelji ratnih invalida koji se smatraju potpuno nesposobnim za rad i samostalan život

- važi za redovno, ubrzano i brzo putovanje

4.    95% - staratelji osoba nesposobnih za samostalan život

pratioci ili staratelji osobe koja je nesposobna za samostalni život

- važi za redovno, ubrzano i brzo putovanje

5.    93% - slijepe osobe

slijepe osobe koje se smatraju nesposobnima za samostalan život

- važi za redovno putovanje

6.    78% - graničari

graničari u uniformi na službenoj dužnosti zaštite nacionalne granice, pri pratnji uhapšenih osoba, dok su na patroli ili dok izvode aktivnosti u vezi sa kontrolom graničnog saobraćaja

- važi za redovno i ubrzano putovanje

7.    78% - carinici i službenici Ministarstva finansija

carinici i službenici Ministarstva finansija na izvođenju službenih kontrola definisanih u poglavlju V Zakona o nacionalnoj poreznoj upravi  (Službeni glasnik, izdanje 1947)

- važi za  redovne i brze veze

8.    78% - policajci

uniformisani policajci koji prate uhapšene osobe ili zaštićenu imovinu, koj prenose posebnu poštu, koji su na patroli ili koji pomažu i podržavaju aktivnosti izvršnih organa

- važi za redovno i ubrzano putovanje

9.    78% - pripadnici vojne policije

pripadnici vojne policije i vojno-pravnih organa koji su na službenoj patroli ili drugim zadacima u vezi sa javnim transportom

- važi za redovno i ubrzano putovanje

10. 78% - hendikepirana djeca

djeca i mladi (do 24 godine starosti) s ograničenjima ili hendikepom, na putu od svog mjesta stanovanja do:

vrtića, škola, ustanova za srednje i više obrazovanje, centara za njegu i obuku, školskih centara za posebne potrebe, obrazovnih centara za posebne potrebe, centara koji djeci omogućavaju ispunjenje obaveza za školu i učenje, rehabilitacionih ili edukacionih centara, domova socijalnog centra, centara za podršku, zdravstvenih ustanova, klinika za psihološko i pedagoško savjetovanje, uključujući specijalističke klinike i rehabilitacione centre - i nazad

- važi za redovno, ubrzano i brzo putovanje

11. 78% - staratelji hendikepirane djece

roditelji ili staratelji u pratnji djece ili mlade osobe s ograničenjima ili hendikepom na putu do:

vrtića, škola, ustanova za srednje i više obrazovanje, centara za njegu i obuku, školskih centara za posebne potrebe, obrazovnih centara za posebne potrebe, centara koji djeci omogućavaju ispunjenje obaveza za školu i učenje, rehabilitacionih ili edukacionih centara, domova socijalnog centra, centara za podršku, zdravstvenih ustanova, klinika za psihološko i pedagoško savjetovanje, uključujući specijalističke klinike i rehabilitacione centre - i nazad

- važi za redovno, ubrzano i brzo putovanje

12. 78% - ratni invalidi koji nisu sposobni za rad i samostalan život

ratni invalidi koji se smatraju potpuno nesposobnim za rad i samostalan život

- važi za redovno, ubrzano i brzo putovanje

13. 78% - vojnici obaveznici

vojnici na obaveznom vojnom roku, osim ako su na periodičnim ili rezervnim zadacima, i osobe koje ispunjavaju dužnosti te službe u jednakom obliku

- važi za redovno i ubrzano putovanje

14. 78% - djeca do 4 godine starosti

djeca do 4 godine starosti sa svojim vlastitim sjedištem

- važi za redovno i ubrzano putovanje

15. 78% - slijepi civili žrtve vojnih operacija

slijepi civili žrtve vojnih operacija koji se smatraju nesposobnima za samostalan život

- važi za redovno, ubrzano i brzo putovanje

16. 78% - hendikepirani studenti

studenti (do 26 godine starosti) s ograničenjima ili hendikepom, na putu od svog mjesta stanovanja do:

vrtića, škola, ustanova za srednje i više obrazovanje, centara za njegu i obuku, školskih centara za posebne potrebe, obrazovnih centara za posebne potrebe, centara koji djeci omogućavaju ispunjenje obaveza za školu i učenje, rehabilitacionih ili edukacionih centara, domova socijalnog centra, centara za podršku, zdravstvenih ustanova, klinika za psihološko i pedagoško savjetovanje, uključujući specijalističke klinike i rehabilitacione centre - i nazad

- važi za redovno, ubrzano i brzo putovanje

17. 51% - slijepe osobe

slijepe osobe koje se smatraju nesposobnima za samostalan život

- važi za ubrzano i brzo putovanje

18. 51% - veterani

veterani i druge ovlašćene osobe – penzioneri, invalidi i osobe koje primaju penziju ili dječiji dodatak

- važi za redovno i ubrzano putovanje

19. 49% - osobe koje su nesposobne za samostalan život

osobe koje su nesposobne za samostalan život, s izuzetkom slijepih osoba koje se smatraju nesposobnima za samostalan život

- važi za redovno putovanje

20. 37% - djeca starija od 4 godine

djeca starija od 4 godine koja moraju ići na propisane predškolske pripreme

- važi za redovno i ubrzano putovanje

21. 37% - slijepe osobe

koje se ne smatraju nesposobnima za samostalan život

- važi za redovno, ubrzano i brzo putovanje

22. 37% - hendikepirani veterani

ranjeni veterani s hendikepom zbog povreda ili bolesti koje su se pojavile u vezi sa učestvovanjem u aktivnostima izvan zemlje

- važi za redovno i ubrzano putovanje

23. 37% - ratni invalidi

- važi za redovno, ubrzano i brzo putovanje

24. 37% - osobe koje su nesposobne za samostalan život

osobe koje su nesposobne za samostalan život, s izuzetkom slijepih osoba koje se smatraju nesposobnima za samostalan život

- važi za ubrzano i brzo putovanje

25. 33% - Počasni davaoci krvi 

Davatelji krvi koji su dali najmanje 3 davanja krvi ili komponenata krvi, uključujući davanje plazme nakon oporavka od COVID-19

- rijedi za redovna i brza putovanja