Politika otkazivanja

Važi za putovanja sa planiranim datumom polaska nakon 18. decembra 2023. godine

Samo ako ste rezervirali putovanje prije 03.11.2023 sa planiranim datumom polaska nakon 18.12.2023 i želite da otkažete nakon 18.12.2023, molimo kontaktirajte našu korisničku službu pputem ćaskanja "ovdje".

Promjena planova? Nema problema! Uz Flix, možete otkazati svoju kartu do 15 minuta prije polaska i dobiti puni ili djelomični povrat novca u obliku vaučera.
Tabela ispod pokazuje koliko će vam biti vraćeno. Iznos ovisi o tome koliko unaprijed otkažete kartu. Na primjer, ako otkažete kartu 1 dan i 3 sata prije polaska, dobit ćete povrat od 50%.
 

Vrijeme prije polaska Povrat novca (% cijene karte)
Manje od 1 dana 25%
Između 1 i 6 dana 50%
Između 7 i 29 dana 75%
30 dana ili više 100%

Imajte na umu da za dodatke kao što su rezervacije sjedišta i dodatni prtljag, povrat novca iznosi 100%. Naknade za rezervaciju i usluge su nepovratne.

Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja. (FlixBus)
Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja. (FlixTrain)

Za putovanja unutar Turske i Brazila primjenjuje se politika povrata od 100%.

 

Važi za putovanja sa planiranim datumom polaska u periodu od 3. jula 2023. do 18. decembra 2023. godine

Promjena planova? Nema problema! Uz Flix, možete otkazati svoju kartu do 15 minuta prije polaska i dobiti puni ili djelomični povrat novca u obliku vaučera.
Tabela ispod pokazuje koliko će vam biti vraćeno. Iznos ovisi o tome koliko unaprijed otkažete kartu. Na primjer, ako otkažete kartu 1 dan i 3 sata prije polaska, dobit ćete povrat od 50%.
 

Vrijeme prije polaska Povrat novca (% cijene karte)
Manje od 1 dana 25%
Između 1 i 6 dana 50%
Između 7 i 29 dana 75%
30 dana ili više 100%


Maksimalni iznos koji se odbija od cijene vaše karte neće biti veći od 60 BAM. Ako ste rezervisali u drugoj valuti, možete provjeriti tačan povrat novca ovdje.

Imajte na umu da za dodatke kao što su rezervacije sjedišta i dodatni prtljag, povrat novca iznosi 100%. Naknade za rezervaciju i usluge su nepovratne.

Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja. (FlixBus)
Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja. (FlixTrain)

Za putovanja unutar Turske i Brazila primjenjuje se politika povrata od 100%.