Uslovi i odredbe za FlixBus Wi-Fi

VAŽNO

Da biste pristupili Wi-Fi usluzi i koristili je, potrebno je da pročitajte uslove i odredbe ovog sporazuma. Pristupanjem Wi-Fi usluzi i njezinim korišćenjem pristajete na odredbe i uslove navedene u nastavku. Ako ne želite biti obvezani ovim uslovima i odredbama, ne smete pristupati usluzi Wi-Fi niti je koristiti. 

Wi-Fi usluga je usluga Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Minhen, Njemačka (u daljem tekstu „FlixBus“), kojom tehnički upravljaju eksterni (IT) pružaoci usluga, koji su detaljnije navedeni u Politici privatnosti koja je ovdje povezana.

Definicije

„Informacije” se odnose na sav materijal koji kompanija FlixBus isporučuje putem Wi-Fi usluge (u daljem tekstu „pristupna tačka”). „Korisnik” se odnosi na Vas, krajnjeg korisnika pristupne tačke. „Ugovor” se odnosi na ovaj sporazum o pristupnoj tački. 

Jemstvo

Pristupna tačka se obezbjeđuje onakva kakva jest i onako kako je dostupna i FlixBus ne pruža nikakva jemstva ili izjave, bilo izričite ili podrazumijevane, u vezi s Informacijama, uključujući podrazumijevana jemstva ili uslove cjelovitosti, tačnosti, zadovoljavajućeg kvaliteta ili podobnosti za određenu svrhu.

Korisnik potvrđuje: 
(a) da je tehnički nemoguće obezbijediti da Pristupna tačka bude posve bez grešaka i da kompanija FlixBus nije dužna to učiniti; 
(b) da greške mogu dovesti do privremene nedostupnosti Pristupne tačke; 
i (c) da na rad Pristupne tačke mogu nepovoljno uticati uslovi i performanse izvan kontrole kompanije FlixBus, što uključuje prijenos, telekomunikacione veze između kompanije FlixBus i Korisnika, između različitih dijelova kompanije FlixBus i između kompanije FlixBus i drugih sistema i mreža.

Odgovornost

Korisnik se slaže da, osim za smrt i tjelesne ozljede prouzrokovane nepažnjom kompanije FlixBus, kompanija FlixBus neće biti odgovorna po osnovu ugovora, delikta, nemara, zakonske obveze ili na bilo koji drugi način za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizađe iz ovog Ugovora ili u vezi s njim, uključujući štetu zbog gubitka posla, gubitka dobiti, prekida poslovanja, gubitka poslovnih podataka ili bilo koji drugi novčani gubitak (čak i ako je FlixBus obaviješten o mogućnosti takvog gubitka ili štete). 
Korisnik dalje potvrđuje da neke Informacije, na primjer softver, kompaniji FlixBus (direktno i indirektno) dostavljaju treće strane, te u skladu s tim kompanija FlixBus ne može pružiti nikakvu garanciju bilo koje prirode u vezi s takvim Informacijama. Također je važno osigurati odgovarajuću sigurnosnu kopiju vlastitog sistema (na primjer, lični zaštitni zid). Uopćeno, sistem koristite u potpunosti na vlastiti rizik. Izuzeti su svi zahtjevi za naknadu štete protiv kompanije FlixBus proizašli iz upotrebe sistema. Ovo se odnosi i na štetu nastalu uslijed kvarova na Wi-Fi sistemu.

Upotreba pristupne tačke / odšteta

Korisnik prihvaća: 
a) da neće koristiti Pristupnu tačku ni u kakve nezakonite svrhe; 
b) da neće koristiti Pristupnu tačku na takav način da se prekine rad čitave Pristupne tačke ili nekog njezinog dijela, niti da se ošteti, umanji efikasnost ili da se efikasnost ili funkcionalnost Pristupne tačke na bilo koji način naruše;
c) da neće koristiti Pristupnu tačku za prijenos ili postavljanje bilo kakvih računalnih virusa ili drugog materijala klevetničkog, uvredljivog, nepristojnog ili prijetećeg karaktera ili na takav način da izazove uznemirenost, neugodnost ili bespotrebnu anksioznost; 
d) da se ne smiju distribuirati nikakve Informacije nezakonitog ili nemoralnog sadržaja. To obuhvaća, bez ograničenja samo na navedeno, Informacije koje služe u svrhu pobune, veličaju ili banaliziraju nasilje, sadrže seksualno uvredljivu pornografiju, ugrožavaju ili ometaju moralnu dobrobit djece ili adolescenata ili štete ugledu kompanije FlixBus;
e) da neće koristiti Pristupnu tačku za prenos bilo kog materijala u svrhu promidžbe, promocije i/ili oglašavanja bez prethodne pismene saglasnosti kompanije FlixBus, osim ako takav prenos nije izričito zatražio drugi korisnik Pristupne tačke; te 
f) da će u slučaju da korisnik ima bilo kakvo pravo, potraživanje ili radnju protiv bilo kojeg drugog korisnika koji proizlaze iz upotrebe Pristupne tačke, on potraživati takvo pravo, zahtjev ili radnju neovisno od kompanije FlixBus i bez pribjegavanja istoj.

Korisnik će obeštetiti i braniti kompaniju FlixBus u odnosu na sva potraživanja, odgovornosti, štete, troškove i izdatke, uključujući zakonske naknade, koji nastanu kršenjem ovog Ugovora ili bilo kakvog korišćenja Pristupne tačke od strane Korisnika. Korisnik potvrđuje da kompanija FlixBus nema kontrolu nad prirodom ili sadržajem informacija ili programa koje je Korisnik prenio ili primio koristeći Pristupnu tačku i da kompanija FlixBus ni na koji način ne ispituje upotrebu u čiju svrhu Korisnik koristi Pristupnu tačku. Korisnik se slaže da će u potpunosti nadoknaditi štetu kompaniji FlixBus u pogledu bilo kakvih zahtjeva ili pravnih postupaka koji nastanu u vezi s Korisnikovim korištenjem Pristupne tačke koje bilo koja treća osoba pokrene ili kojima prijeti kompaniji FlixBus.

Intelektualno vlasništvo

Korisnik potvrđuje da će sva autorska prava, zaštitni znaci i sva druga prava intelektualnog vlasništva na Pristupnoj tački ostati vlasništvo kompanije FlixBus ili njegovom davatelju licence.

Suspenzija i raskid

Kompanija FlixBus ima pravo odmah raskinuti ovaj Ugovor i/ili suspendovati Pristupnu tačku ako Korisnik krši ove odredbe i uslove.
Korisnički podaci

Kao dio korištenja ove usluge, sačuvat će se MAC adresa vašeg uređaja kako bi mu se omogućio pristup mreži. Kompanija Icomera je može vidjeti do 2 sedmice, nakon čega se ona anonimizira i čuva do 12 mjeseci. U vezi s ovim podacima možete zatražiti pristup, brisanje, ograničenje ili prenosivost ili uložiti žalbu putem e-pošte (privacy@icomera.com). Prikupljanje podataka koje se odvija prilikom korištenja Pristupne tačke dozvoljeno je prema članu 6 (1) b Propisa o opštoj zaštiti podataka (GDPR).

Izmjene uslova i odredaba

Kompanija FlixBus zadržava pravo povremeno mijenjati ove uvjete i odredbe postavljanjem bilješke o takvoj promjeni u ovu datoteku. Korisnikov nastavak korištenja Pristupne tačke nakon obavještenja o takvoj promjeni smatraće se prihvaćanjem bilo koje takve promjene od strane Korisnika. Korisnik je odgovoran da redovito provjerava ovu datoteku kako bi utvrdio je li ovaj Ugovor promijenjen.
Ako se Korisnik ne slaže s bilo kakvom promjenom uvjeta i odredaba ovog Ugovora, Korisnik mora odmah prestati koristiti Pristupnu tačku.

Razdvojivost

Svaka odredba ovog Ugovora koja isključuje ili ograničava odgovornost tumačiće se zasebno, primjenjujući se i opstajući čak i ako se iz bilo kojeg razloga neka druga od tih odredaba smatra neprimjenjivom ili nesprovedivom u bilo kojim okolnostima i ostaće na snazi bez obzira na raskid ovog Ugovora, kako god da on nastupi. 
Nijedno odricanje kompanije FlixBus neće se tumačiti kao odricanje od bilo kojeg kršenja bilo koje odredbe ovog Ugovora. Na ovaj Ugovor primjenjivaće se njemačko pravo i stranke se ovime neopozivo podvrgavaju isključivoj nadležnosti njemačkih sudova. Nadležni sud je Sud u Minhenu. Obratite pažnju na svoj bežični uređaj. Kompanija FlixBus ne prihvaća nikakvu odgovornost za njegov gubitak ili oštećenje.